UOKiK ostrzega przed działalnością pośrednika ubezpieczeniowego!!!

24.09.2017Polisolokaty

Z ostrzeżenia wydanego przez UOKiK wynika, że Agenci pośrednika Ubezpieczeniowego Godberg& Sons Sp. z o.o z Chorzowa wprowadzają klientów w błąd odnośnie kosztów rezygnacji z dotychczasowego ubezpieczenia oraz rzeczywistych kosztów zawarcia nowej umowy. 

Konsumenci mający ubezpieczenia z elementem Kapitałowym (UFK) skarżą się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedstawicieli Goldberg & Sons Sp. z o.o. , którzy proponują im rezygnację z dotychczasowej umowy i zawarcie nowej umowy. Zapewnią przy tym o bezkosztowym wycofaniu się z dotychczasowej polisy (polisolokaty) proponując pokrycie ewentualnych opłat likwidacyjnych przez pośrednika lub jego przedstawicieli.

Opłaty likwidacyjne – jaka jest rzeczywistość?

Z ustaleń UOKiK wynika jednak, iż w rzeczywistości żadne opłaty likwidacyjne nie są pokrywane przez przedsiębiorcę. Konsument musi je ponieść w całości. Ze skarg docierających do UOKiK dowiadujemy się także, że pośrednik wprowadza konsumentów w błąd: m.in. co do wysokości składki ubezpieczeniowej, możliwości rezygnacji z ubezpieczenia, okresu jego obowiązywania.

– Przedstawiciele Goldberg & Sons narażają swoich klientów, na straty finansowe. Mogą oni podejmować niekorzystne dla siebie decyzje i wybierać produkty niedostosowane do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Po zawarciu umowy mogą też być zaskoczeni opłatami związanymi z likwidacją starej polisy i rzeczywistymi kosztami ubezpieczenia, które było im przedstawiana jako tańsze – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK

Znaczne straty finansowe

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, ostrzeżenia są wydawane w przypadku stwierdzenia przez urząd szczególnie uzasadnionego podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę nielegalnej praktyki, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki. Ostrzeżenia są zamieszczane na stronie internetowej urzędu.