Polisolokaty UOKiK – Aneksy

10.05.2017Polisolokaty, Porozumienie z UOKiK

Polisolokaty UOKiK – Zakłady Ubezpieczeń próbują na swoją korzyść wykorzystać postanowienia porozumienia z UOKiK.

Ubezpieczyciele proponujący klientom podpisanie aneksu do umowy Ubezpieczania z UFK, w trakcie sprawy sądowej wykorzystują podpisany aneks na niekorzyść konsumenta.

Pełnomocnicy TU powołują się na decyzje zobowiązujące wydane przez Prezesa UOKiK, dotyczące zmiany sposobu obliczenia opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy.
Utrzymują przy tym, że wypłata środków z tytułu rozwiązania umowy w kwocie ustalonej na podstawie wskaźników określonych w decyzji i fakt podpisania aneksu do umowy, wyłączają możliwość skutecznego dochodzenia środków zatrzymanych przez zakłady ubezpieczeń.

Oficjalne stanowisko prezesa UOKiK

W dniu 09.05.2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał oficjalne stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z decyzjami zobowiązującymi, podpisanie aneksu do umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia przez konsumenta dalszych roszczeń.

Podpisanie aneksu do umowy z UFK – praktyka sądowa

Z naszej praktyki sądowej wynika jednak, że mimo wydania przez UOKiK oficjalnego stanowiska, godzenie się na aneks zwiększa ryzyko przegranej w sądzie. Zatem podpisanie aneksu może skutecznie uniemożliwić odzyskanie 100% wartości rachunku polisy.
Zanim podejmiecie Państwo decyzję o podpisaniu aneksu, zalecamy bezpłatną konsultację z Adwokatem lub Radcą Prawnym specjalizującym w sprawach polisolokat.

 

Zastanawiasz się nad podpisaniem aneksu UOKiK z Ubezpieczycielem?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej i
sprawdź czy to rozwiązanie jest dla Ciebie korzystne.