Strona główna

Co możemy dla Ciebie zrobić?
polisy z UFK

ANALIZA PRAWNA

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy

likwidacja polisolokaty

LIKWIDACJA POLISOLOKATY

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków

opłata-likwidacyjna

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

Ubezpieczania na Życie z UFK - Czy wiesz że...

Instytucje finansowe dopuściły się wątpliwych pod względem etycznym praktyk, których celem była sprzedaż produktu inwestycyjnego tzw. polisolokaty za wszelką cenę, nawet jeśli nie był on potrzebny klientowi.

Nabici w polisolokaty – często przy sprzedaży tych produktów pośrednicy świadomie wprowadzali klientów w błąd zatajając istotne informacje na ich temat (misseling).

Opłata Likwidacyjna – Decydując się na rozwiązanie polisy z UFK wielu klientów zostało postawionych przed koniecznością poniesienia wysokiej opłaty likwidacyjnej. Zwykle wiązało się to z utratą większości lub nawet wszystkich zgromadzonych środków, co z kolei powodowało, że posiadacze ubezpieczenia z UFK zostali przywiązani do polisy.
W świetle prawa takie postępowanie rażąco narusza interesy konsumenta i jest niedozwolone.

Polisolokaty UOKiK -niezgodne z prawem praktyki dotyczące opłat likwidacyjnych stały się przedmiotem licznych postępowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zarzucił Towarzystwom Ubezpieczeniowym między innymi bezprawne przenoszenie na klientów kosztów początkowych zawarcia umowy.

Zdaniem UOKIK koszty te powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i spoczywać na przedsiębiorcach.

Czas powiedzieć STOP nieuczciwym praktykom i odzyskać 100% wartości polisy!

Prawo jest po Twojej stronie co potwierdzają liczne wyroki sądów!

Ty też możesz odzyskać utracone pieniądze!

Zgłoś Swoją sprawę do szybkiej analizy prawnej!

 Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń już dziś!

Obsługę prawną w ramach projektu Oplatylikwidacyjne24.pl świadczy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.