Jesteśmy tu, by odzyskać dla Ciebie oszczędności z polisolokaty.

Polisolokata – szybka likwidacja.
Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych.

Skontaktuj się z nami.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy.

Z

Likwidacja polisolkaty

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków.

Dochodzie roszczeń

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

Polisolokata, ubezpieczenie na życie z UFK, opłata likwidacyjna –
czy wiesz, że…

Instytucje finansowe dopuściły się wątpliwych pod względem etycznym praktyk, których celem była sprzedaż ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK), potocznie nazywanych “polisolokaty” za wszelką cenę, nawet jeśli nie był on potrzebny klientowi.

Nabici w polisolokatę – często przy sprzedaży tych produktów pośrednicy świadomie wprowadzali konsumentów w błąd zatajając istotne informacje na ich temat (misseling).

Opłaty Likwidacyjne – Decydując się na rozwiązanie polisy z UFK miliony polskich konsumentów zostało postawionych przed koniecznością poniesienia wysokiej kary finansowej. Zwykle wiązało się to z utratą większości lub nawet wszystkich zgromadzonych oszczędności, co z kolei powodowało, że posiadacze ubezpieczenia z UFK zostali przywiązani do polisy.
W świetle prawa takie postępowanie rażąco narusza interesy konsumenta i jest niedozwolone, a co za tym idzie pieniądze pobrane tytułem opłaty likwidacyjnej można w 100% odzyskać. Więcej na temat procedury odzyskania opłaty likwidacyjnej znajdziesz w zakładce opłaty likwidacyjne.

Polisolokaty UOKiK -niezgodne z prawem praktyki dotyczące opłat likwidacyjnych stały się przedmiotem licznych postępowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zarzucił Towarzystwom Ubezpieczeniowym między innymi bezprawne przenoszenie na klientów kosztów początkowych zawarcia umowy.

Zdaniem UOKIK koszty te powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i spoczywać na przedsiębiorcach.

Ponad 5 milinów Polaków ulokowało swoje oszczędności na polisach UFK.

Dzięki wsparciu naszej kancelarii masz szansę rozwiązać problem i odzyskać swoje oszczędności.
Chcesz poznać więcej szczegółów? Porozmawiaj z nami.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z polisolokat:

Już dziś zgłoś Swoją polisę UFK do analizy prawnej.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.