Opłata likwidacyjna - jesteśmy tu, by ją dla Ciebie odzyskać.

Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polis UFK

Skontaktuj się z nami

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna

 • przeanalizujemy zapisy Twojej umowy;
 • wskażemy skuteczną strategię postępowania;
 • wycenimy obsługę sprawy.
Z

Likwidacja polisy

Dochodzie roszczeń

 • skompletujemy niezbędną dokumentację;
 • zajmiemy się Twoją sprawą na każdym etapie postępowania;
 • wyegzekwujemy zwrot opłaty likwidacyjnej.

Co to jest opłata likwidacyjna?

Jest to zapis umowny występujący w umowach Ubezpieczeń z UFK.

Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK) – Polisolokaty

Umowy te obecne są na Polskim rynku od kilkunastu lat. Nie są to klasyczne formy ubezpieczenia osobowego. Zawierają wiele specyficznych rozwiązań, które to nie są charakterystyczne dla ubezpieczeń. Jak podaje Rzecznik Finansowy w raporcie z dnia 07.12.2012 r.:

Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, regulowana wieloma różnorodnymi wzorcami umownymi. Analiza jej treści przez przeciętnego konsumenta jest w praktyce niemożliwa”.

Z biegiem lat niezadowoleni właściciele polis kierowali do Rzecznika Finansowego liczne skargi. Na ich podstawie ubezpieczenia te zostały objęte szeregiem postępowań. Szczegółowe analizy Rzecznika Finansowego wykazały liczne nieprawidłowości w systemie dystrybucji. Krzywdzące dla konsumenta okazały się także warunki przedmiotowych umów. Zwłaszcza zapisy umowne dotyczące opłaty likwidacyjnej. To właśnie opłata likwidacyjna rażąco narusza zbiorowy interes konsumentów.

Opłata likwidacyjna Rzecznik Finansowy

Jak wskazuje Rzecznik Finansowy opłata likwidacyjna, jest swoistą sankcją, karą umowną. Pobierana jest na skutek przedterminowego rozwiązania umowy. Kara ta powoduje, że konsument traci nawet 100% swoich oszczędności. Natomiast nie ma ona nic wspólnego z pokryciem kosztów rozwiązania umowy. Jej istotą jest przerzucenie na konsumenta kosztów wstępnych jej zawarcia. Czyli w głównej mierze wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego.

Przywiązani do polisy — ukryta opłata likwidacyjna w umowach polisolokat

Umowy polisolokat zawierają także inne zapisy niż opłata likwidacyjna tj.:

 • wartość wykupu;
 • świadczenie wykupu;
 • opłata dystrybucyjna;
 • opłata za dystrybucję.

Są one inną, „ukrytą” wersją opłaty pobieranej przy likwidacji umowy. Podobnie jak opłata likwidacyjna powodują, że konsumenci zostali przywiązani do polisy.

Opłaty likwidacyjne UOKiK

UOKiK także zajął stanowisko w sprawie opłat likwidacyjnych. Zarzucił 17 towarzystwom, że przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia. W jego ocenie koszty te są ryzykiem prowadzania działalności gospodarczej. Zetem ich ciężar powinien spoczywać wyłącznie na przedsiębiorcy.

W efekcie porozumień UOKiK doprowadził do obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych. Jest to jednak tylko rozwiązanie pośrednie. Odzyskanie całej opłaty likwidacyjnej jest możliwe na drodze sądowej.

Jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej?

Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych to proces polegający na:

 • uznaniu przez sąd, że zawarta umowa UFK posiada zapisy uznawane za abuzywne.

Dzieje się tak, gdy spełnione są poniższe warunki:

 • umowa musi być zawarta z konsumentem;
 • zapisy umowy nie zostały uzgodnione indywidualnie;
 • kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 • rażąco naruszają jego interesy;
 • zostały sformułowane w sposób jednoznaczny;
 • nie dotyczą „głównych świadczeń stron”.

Opłata likwidacyjna została pobrana parę lat temu.

Czy mogę odzyskać jeszce moje pieniądze?

TAK, jeżeli:

 • nie upłynęło 10 lat od dnia rozwiązania polisy. Termin ten obowiązuje dla polis, rozwiązanych przed dniem 09.07.2018 r.
 • nie upłynęło 6 lat od dnia rozwiązania polisy. Termin ten obowiązuje dla polis, rozwiązanych od dnia 09.07.2018 r.

Opłaty likwidacyjne stały się problem ponad 5 milionów Polaków.

Dzięki wsparciu naszej kancelarii masz szansę rozwiązać problem i odzyskać swoje oszczędności.
Chcesz poznać więcej szczegółów? Porozmawiaj z nami.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o odzyskanie opłaty likwidacyjnej przeciwko

Poznaj opinie osób, które dzięki nam odzyskały swoje oszczędności

skuteczne poprowadzenie postępowania sadowego przeciwko firmie ubezpieczeniowej związanego z odzyskaniem opłaty likwidacyjnej z UFK , w II instancjach. Bardzo dobry bieżący kontakt na każdym etapie sprawy i niezwłoczne rozliczenie po wygranym postępowaniu

Krzysztof

 Jestem bardzo zadowolona z usług kancelarii p.Ewy Anczewskiej. Odzyskałam pieniądze z polisolokaty , tak jak obiecała Pani Mecenas. Polecam usługi kancelarii. Kontakt bardzo dobry, na bieżąco udzielano mi informacji co do postępów w sprawie.

Katarzyna O.

Pełen profesjonalizm, bardzo dobry i miły kontakt. Moja sprawa juz przed rozpoczęciem była mi jasno, ale szczegółowo przedstawiona a także w trakcie byłem o wszystkim informowany i praktycznie poza znalezieniem i wykonaniem pierwszego telefonu do kancelarii niczym nie musiałem się przejmować. Polecam 🙂

Robert Kruczak

Chcesz poznać więcej opinii

Kliknij w jedną z poniższych ikon

Już dziś zgłoś Swoją polisę UFK do analizy prawnej.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Skontaktuj się z nami

+48 71 780 45 15

+48 791 754 271

kontakt@oplatylikwidacyjne24.pl

ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.