Opłaty likwidacyjne 9 Rezygnacja z polisolokaty i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat 9 Vienna Life rezygnacja – Opłaty Likwidacyjne Skandia

Vienna Life rezygnacja 2022, opłaty likwidacyjne Skandia

Jak zrezygnować z polisolokaty Vienna Life, Skandia i odzyskać 100% wartości rachunku?
Jak odzyskać utracone przez opłaty likwidacyjne Skandia Vienna Life pieniądze?

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna Twojej Skandii

Przeanalizujemy zapisy Twojej umowy w Skandia; wskażemy skuteczną drogę postępowania; wycenimy obsługę sprawy

Z

Likwidacja ubezpieczenia UFK Skandia

Przeprowadzimy Cię przez proces likwidacji polisy Skandia. Szybko, skutecznie, bez ryzyka

Odzyskamy bezprawnie pobrane pieniądze

 • Skompletujemy potrzebną dokumentację ze Skandii / Vienny Life;
 • kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą;
 • wyegzekwujemy zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy

Polisolokaty Skandia TU SA – obecnie Vienna Life

Vienna life rezygnacja – jak odzyskać 100% wartości rachunku polisolokaty Skandia?

Postępowanie UOKiK w związku z możliwością naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Skandia do końca 2015 r. posiadało w swojej ofercie tak zwane polisolokaty. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Z uwagi na możliwość naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, umowy te zostały objęte postępowaniem prowadzonym przez UOKiK.

UOKiK Polisolokaty Skandia — Prezes urzędu wykrył nieprawidłowości

Po szczegółowym zbadaniu wzorców umów oferowanych szerokiej grupie konsumentów przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezes UOKiK w Decyzji Nr RKT – 01/2016 r. wskazał na istniejące nieprawidłowości i ustalił, że:

 • wszystkie negatywne następstwa zawarcia umowy czy też jej wypowiedzenia obciążają właściciela polisy. Stanowi to naruszenie wewnętrznej równowagi umowy i słuszności kontraktowej;
 • ustalenie określonych wartości wykupu ma na celu przerzucenie na właściciela polisy wysokich kosztów. Precyzując chodzi o koszty początkowe w tym koszty akwizycji;
 • to Ty jako konsument ponosisz całkowite ryzyko zamiany wartości jednostek funduszy. Oznacza to, że nawet w długiej, wieloletniej perspektywie możesz stracić swoje ciężko zarobione pieniądze;
 • pobieranie opłaty w wyniku rezygnacji z umowy jest niczym innym jak groźbą utraty części środków UFK. Stanowi to materialne ograniczenie prawa do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia UFK w każdym czasie.

Naruszenie zbiorowych interesów konsumenta

Reasumując pobieranie w związku z zakończeniem umowy określonych we wzorach umów z UFK opłat:

 • mechanizm wypłaty świadczenia wykupu;
 • klauzula wartości wykupu;
 • opłaty likwidacyjnej Skandia / Vienna Life;

jest rozwiązaniem godzącym w równowagę kontraktową. Narusza zasadę równorzędności stron umowy ubezpieczenia oraz dobre obyczaje. To z kolei pozwala zakwalifikować tego typu praktyki jako naruszenie zbiorowych interesów konsumenta.

skandia multiportfel złoty wiek

Czy Twoje ubezpieczenie UFK Vienna Life narusza prawa konsumenta?

Multiportfel Złoty Wiek oraz  inne ubezpieczenia UFK

Jedną z najczęściej spotykanych polis z portfolio Skandia – Vienna Life jest Multiportfel Złoty Wiek. Jest to indywidualne ubezpieczanie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką regularną. Częstotliwość opłacania składki co miesiąc, kwartał, pół roku lub raz w roku.

Multiportfel Złoty Wiek-Świadczenie wykupu

Przy rezygnacji z Multiportfela Złoty Wiek Sandia Vienna Life wypłaca tak zwane Świadczenie Wykupu. Jest to określony procent części bazowej rachunku polisy. Mechanizm ten jest tożsamy z opłatą likwidacyjną. Powoduje to, że zatrzymane przez Ubezpieczyciela środki w wyniku rezygnacji z umowy można w pełni odzyskać.

Multiportfel Złoty Wiek – wysokie koszty zarządzania

Analizując umowę UFK Multipotfel Złoty Wiek, warto zwrócić uwagę na wysokość opłaty za zarządzanie. Dla przykładu przy składce 2.400 zł w skali roku opłata ta wynosi 3,20% części bazowej rachunku. O ile na pierwszy rzut oka opłata może wydawać się niska, to po 10 latach może już pochłaniać 32% wpłacanej składki. Dużo prawda?

A co z pozostałymi UFK Towarzystwa Vienna Life?

Inne polisy z portfolio tego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wyglądają bardzo podobnie. Drobne różnice występują w nazewnictwie. Zamiast świadczenie wykupu pojawia się wartość wykupu, a także opłata likwidacyjna.

Do często spotykanych ubezpieczeń UFK należą:

 • Multiportfel Spektrum;
 • Spektrum PLUS
 • Multiportfel Złoty Wiek VIP;
 • Horyzont
 • Misek Plus
 • Multiportfel R
 • Nawigator
 • db inwestuj w przyszłość aktywne oszczędzanie

Pełną listę 67 wzorców umów objętych postępowaniem UOKiK, znajdziesz w Decyzji Nr RKT – 01/2016 r.
Powyższą listę rozszerzono, na mocy porozumienia zwartego w dniu 19. Grudnia 2016 r. o kolejne 68 wzorców.

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w dniu 21.10. 2016 r. zmieniło nazwę na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Skandia postepowanie UOKIK Vienna Life

Vienna Life – nieważność umów UFK z FIZ

Ubezpieczenia na Życie z UFK, których strategia stanowiła aktywa:

 • UFK VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (FIZ 4)
 • UFK VL Akcji Globalnych (FIZ 6)
 • UFK VL Multi Strategia (FIZ 7).

Mowa o produktach, w ramach których środki inwestowano w certyfikaty zamkniętych funduszy inwestycyjnych (FIZ) emitowanych przez Altus TFI:

 • MultiAsset Invest,
 • MultiStrateg Invest,
 • Active Invest,
 • Active Divident ,
 • Multi Saver,
 • Captal+,
 • Total Invest,
 • Dividend invest,
 • Global Selection.

Ubezpieczenia te najczęściej oferowano w Lions Bank, Ida Bank, jako produkt prestiżowy, zarezerwowany tylko dla wybranych.

Klienci nabywali je także bezpośrednio od „doradców” Vienna Life w ramach zmiany wariantu inwestycyjnego w aktualnie posiadanych umowach UFK – np. Multiportfel Złoty Wiek.

Często podczas sprzedaży ubezpieczenia:

 • informowano jedynie o możliwości osiągnięcia zysku;
 • zupełnie pomijano informację o ryzykach;
 • zapewniano wręcz, że jest ono bezpieczne.

Tymczasem umowy te przyniosły klientom ogromne straty finansowe. Wielu z nich nadal nie otrzymało należnego świadczenia wykupu.

Mamy również dobrą wiadomość dla wszystkich poszkodowanych klientów. W naszej ocenie zachodzą solidne podstawy do unieważnienia tych UFK. To z kolei pozwoli Państwu odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze powiększone o odsetki. Zapraszamy do kontaktu.

Vienna Life FIZ4 FIZ6 FIZ7 VL Multi Strategia

Twoja plisolokata generuje straty zamiast obiecanych zysków?

Skontaktuj się z nami i odzyskaj 100% wartości rachunku.
Napisz lub zadzwoń.

Rezygnacja z Polisolokaty Skandia / Vienna Life wykup całkowity, opłata likwidacyjna

Jak zlikwidować polisolokatę Skandia ?

Czy wiesz, że to na Tobie spoczywa całkowite ryzyko?

Rozważając likwidację polisolokaty, warto zwrócić uwagę na następujące fakty:

 • ubezpieczania na życie z UFK nie dają żadnej gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału;
 • to Ty konsumencie ponosisz całkowite ryzyko zmiany wartości jednostek funduszy,
 • lokowanie pieniędzy w polisolokaty nawet po wielu latach może Ci przynieść straty;
 • brak gwarancji jakiegokolwiek zysku i ochrony kapitału;
 • polisy te nie zabezpieczają Twojej rodziny ani Ciebie od nieszczęśliwych następstw losowych (np. ciężka choroba, inwalidztwo);
 • zapisy umowne dotyczące wypłaty świadczenia wykupu, wartości wykupu oraz opłaty likwidacyjnej mogą naruszać Twoje interesy;
 • nawet jeśli Twoja umowa przeszła w tak zwaną umowę bezskładkową, cały czas płacisz za jej obsługę! Vienna Life regularnie pobiera z Twojego konta miesięczne opłaty. Zwróć uwagę, że opłaty te naliczane są od całej sumy znajdującej się na polisie.

Jak szybko i skutecznie rozwiązać polisę UFK?

 1. Pobierz ze strony internetowej Vienna Life wniosek o wypłatę Wartości Wykupu lub Świadczenia Wykupu. Znajdziesz go w zakładce: strefa klienta -> przydatne dokumenty -> Rozwiązanie umowy / wypłata / świadczenia -> wniosek o wypłatę Wykupu Częściowego lub Wartości Wykupu.
 2. Wypełnij go i podpisz;
 3. Załącz kserokopię dowodu osobistego;
 4. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu osobistego wyślij listem poleconym na adres Vienna Life.

Pamiętaj, aby zachować potwierdzenie nadania.

Jeżeli masz wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić wniosek to, skontaktuj się z nami. Wskażemy Ci jak to zrobić oraz odpowiemy na Twoje pytania.

Likwidacja polisolokaty Skandia — wypłata świadczenia wykupu lub wartości wukupu

Vienna life 2021 opłata likwidacyjna Skandia 

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku Vienna wypłaci Ci pierwszą część pieniędzy tzw. wykup polisy. Termin realizacji wypłaty świadczenia wskazany jest w Ogólnych Warunkach Twojej umowy. Zazwyczaj wynosi on 14 dni. Jednocześnie Ubezpieczyciel pobierze opłatę w związku z likwidacją polisolokaty.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty, które Vienna zatrzyma przy rezygnacji z UFK?

Dzięki naszej pomocy zatrzymane przy rezygnacji pieniądze możesz w pełni odzyskać na drodze cywilnoprawnej.

Polisolokaty wyrok

Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia, które potwierdzone jest uzyskaniem wielu prawomocnych wyroków. Odzyskaj 100% wartości rachunku polisy. Skontaktuj się z nami już dziś!

Vienna Life rezygnacja skandia wyrok

Zamknięcie polisolokaty Skandia / Vienna Life miało miejsce parę lat temu — czy mogę jeszcze odzyskać pieniądze?

TAK! Uzyskaliśmy wiele prawomocnych wyroków w sprawach o polisolokaty Skandia/ Vienna Life. Na mocy tych wyroków nasi klienci odzyskali swoje oszczędności. Zatem możemy to zrobić także dla Ciebie jeśli:

 • nie upłynęło 10 lat od dnia rozwiązania polisy. Termin ten obowiązuje dla polis UFK, które zostały rozwiązane przed dniem 09.07.2018 r.
 • nie upłynęło 6 lat od dnia rozwiązania polisy. Termin ten obowiązuje dla polis, które zostały rozwiązane od dnia 09.07.2018 r.

Już dziś możesz odzyskać Swoje oszczędności.

Pomożemy Ci rozwiązać polisę.
Pomożemy Ci odzyskać pieniądze, utracone przy likwidacji polisy.

Poznaj opinie osób, dla których odzyskaliśmy pieniądze od TU Skandia / Vienna Life 

Sprawa dotycząca rozwiązania polisolokaty w Vienna Life zakończyła się pozytywnie. Odzyskałem swoje pieniądze. Fachowość i profesjonalizm. Polecam!

Łukasz Kozak

Profesjonalnie, szybko i rzetelnie. Moja sprawa dotyczyła polisolokaty w Skandii. Kontakt był mailowy i telefoniczny, wszystko zostalo dokładnie wyjaśnione. Polecam, sprawa oczywiście wygrana.

Henryk Rz

Moja sprawa dotyczyła likwidacji polisolokaty w Skandii. Została załatwiona profesjonalnie i bezproblemowo. Pieniążki wróciły na moje konto. Dziękuję

Ewa Czerny

Chcesz poznać więcej opinii osób, którym pomogliśmy odzyskać oszczędności od TU Skandia / Vienna Life?

Kliknij jedną z poniższych ikon.

skandia opinie opłata likwidacyjna dochodzenie roszczeń
Skandia Vienna life opinie opłata likwidacyjna dochodzenie roszczeń
Skandia Vienna life opinie odzyskiwanie opłaty likwidacyjnej

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Adwokat Wrocław – Kancelaria Adwokacka Wrocław

Skontaktuj się z nami

+48 71 780 45 15

kontakt@oplatylikwidacyjne24.pl

ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak odzyskać pieniądze ze Skandii?

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z procesem odzyskania pieniędzy z polisolokaty Skandia.

Czy można odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze na polisolokatę Vienna Life?

To jaką dokładnie kwotę można odzyskać, zależy od zapisów zwartych w umowie. Vienna Life posiada umowy, które z dużym prawdopodobieństwem sukcesu można starać się unieważnić i odzyskać całość wpłaconych pieniędzy. Natomiast posiada również wiele takich produktów, w których dochodzimy 100% wartości rachunku na dzień rozwiązania umowy. Jednoznacznej odpowiedzi możemy udzielić po dokładnym zapoznaniu się umową polisy. W tym celu zapraszamy do zgłoszenia swojej sprawy do bezpłatnej analizy prawnej.

Czy pierwszej kolejności muszę rozwiązać umowę z Vienną?

Najlepiej zgłosić polisę do analizy przed jej rozwiązaniem. Pozwoli to uniknąć błędów i zmaksymalizować szansę na odzyskanie pieniędzy z polisolokaty. Przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się:

 • jak skutecznie rozwiązać umowę,
 • na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozwiązywania polisolokaty,
 • zapoznać się z dalszymi etapami postępowania

Mając pełną wiedzę z pewnością łatwiej biedzę podjąć właściwą decyzję.

Jak długo trwa odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Skandia (Vienna Life)?

Czas odzyskania pieniędzy zleży od kilku czynników. Obecnie większość spraw zamyka się pełnym sukcesem w przedziale od 2 do 8 miesięcy pozostałe od 12 do 18 miesięcy.

W postępowaniu polubownym nie można odzyskać 100% wartości polisy, a ni całości wpłaconych składek. Ugoda jest zawsze pewnego rodzaju kompromisem między obiema stronami w sprawie.

Czy będę musiał(a) stawić się w sądzie osobiście?

To zależy od sędziego prowadzącego sprawę o odzyskanie pieniędzy z polisolokaty. Przyjęta przez naszych adwokatów strategia prowadzenia sprawy pozwala znacznie ograniczyć taką konieczność. Obecnie obserwujemy, że klienci wzywani są jednie w około 15% prowadzonych przez nas spraw.

W jakim sądzie będzie moja sprawa o odzyskanie środków z polisy Skandia?

Mamy dwie możliwości skierowania sprawy. Pierwszą z nich jest Sąd właściwy dla adresu siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Druga możliwość to skierowanie sprawy polisolokaty do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela polisy. Żeby nie narażać klientów na dodatkowe koszty związane z przyjazdem na rozprawę oraz dla ich wygody kierujemy sprawy do sądu ze względu na miejsce zamieszkania klienta.

Mieszkam poza granicami Polski, czy będę musiał(a) przyjechać na rozprawę?

W takiej sytuacji sprawę o odzyskanie opłaty likwidacyjnej z polisolokaty Skandia/ Vienna Life przeprowadzimy za pośrednictwem konsula. państwa W takim przypadku przyjazd do Polski nie będzie konieczny.

Ile kosztuje prowadznie sprawy o odzyskanie środków z polisolokaty Skandia?

Nasze wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy. Dokładną stawkę wynagrodzenia poznacie Państwo na etapie bezpłatnej analizy prawnej. Zachęcamy do zgłoszenia swojej polisy do analizy.

Jakie dokumenty są konieczne do analizy sprawy?

W przypadku polis aktywnych wystarczy przesłać zrzut z ekranu z internetowego Panelu klienta. Jeżeli Nie macie Państwo do niego dostępu, to można przesłać skan najświeższego listu rocznicowego i skan polisy.

Gdy polisa jest już zamknięta, to potrzebny będzie skan ostatecznego rozliczenia oraz skan polisy.

Jeżeli nie posiadacie Państwo powyższych dokumentów, to sprawa nie jest stracona. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa jesteśmy wstanie uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty od Ubezpieczyciela.

Jak odzyskac pieniadze ze Skandii