Opłaty likwidacyjne 9 Rezygnacja z polisolokaty i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Likwidacja polisolokaty i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Polisolokaty czyli popularne ubezpieczenia UFK, które miały przynosić konsumentom
spore zyski, bezpieczeństwo oraz finansową wolność . W rzeczywistości
przynoszą ogromne straty milinom Polaków.

Odzyskaj oszczędności!

Rozwiązanie i zwrot z polisolokaty – skuteczne wsparcie prawne kancelarii

Zastanawiasz się nad likwidacją polisolokaty? Straciłeś środki likwidując z polisolokatę? Pomożemy Ci odzyskać 100% wartości polisy. Pomożemy skutecznie rozwiązać aktywną polisę, odzyskamy pobraną opłatę likwidacyjną. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna Twojej polisy UFK

Przeanalizujemy zapisy Twojej umowy w; wskażemy skuteczną drogę postępowania; wycenimy obsługę sprawy

Z

Likwidacja polisolokaty UFK

Przeprowadzimy Cię przez proces rezygnacji z polisolokaty. Szybko, skutecznie, bez ryzyka

Odzyskamy bezprawnie pobrane pieniądze

 • skompletujemy potrzebną dokumentację;
 • kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą;
 • wyegzekwujemy zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy

Polisolokaty co to za „twór” finansowy  i dlaczego to strata  pieniędzy?

Polisolokaty to właściwie ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Ubezpieczenia te charakteryzują się:

 • długofalowym horyzontem inwestycyjnym;
 • koniecznością regularnego opłacania składki;
 • sumą ubezpieczenia uzależnioną od  aktualnej wartości umowy;
 • wysokimi opłatami za zarządzanie polisą;
 • bardzo wysokimi kosztami rezygnacji z polisolokaty.

Ubezpieczenia UFK przede wszystkim miały być świetną i bezpieczną alternatywą do funduszy inwestycyjnych oraz lokat bankowych. Kolejnym reklamowanym atutem tych ubezpieczeń była możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki. Jak się okazało po kilku latach polisolokaty nie przynoszą korzyści, tylko generują spore straty. Dlaczego?

Polisolkaty – poznaj główne wady

 • suma ubezpieczenia jest bardzo niska – pozorna, ustalana tylko po to aby produkt wyglądał jak polisa ubezpieczeniowa i w związku z tym kojarzył się z bezpieczeństwem;
 • większość kapitału lokowana jest podobnie jak w typowych funduszach inwestycyjnych przez co obarczona jest znacznym ryzykiem;
 • nie zależnie od wyniku inwestycyjnego za obsługę polisy, pobierane są wysokie opłaty ;
 • wiele polis tego typu oparto o certyfikaty nienotowane na rynku regulowanym;
 •  w przypadku nieoczekiwanej sytuacji życiowej (np. wypadek czy nagłe leczenie) nie mamy możliwości skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Według umowy równałoby się to z jej rozwiązaniem, a to z kolei oznacza poniesienie absurdalnie wysokiej kary – “opłaty likwidacyjnej“.
 • „doradcy finansowi” często nie informowali klientów o sporym ryzyku inwestycyjnym, opłatach likwidacyjnych, wysokich kosztach zarządzania czy kryteriach doboru aktywów.
polisolokaty co to

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzują się dużym stopniem złożoności, dlatego istotne jest, by ubezpieczyciele przykładali większą wagę do rzetelnego informowania klientów o ryzyku i kosztach – potwierdza Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Likwidacja polisolokaty — jak się wycofać z polisy UFK?

Czy lepiej zrobić to  samodzielnie? Czy może zlecić sprawę kancelarii?

Likwidacja polisolokaty odbywa się przez złożenie (przesłanie pocztą) wniosku o wykup polisy. Wniosek dla posiadanej polisy zazwyczaj można znaleźć na stronie internetowej Ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności należy go pobrać, wydrukować. Następnie uzupełnić, podpisać i załączyć kopię dowodu osobistego. Kolejnym krokiem jest wysłanie kompletu dokumentów listem poleconym na adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Po otrzymaniu wniosku Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokona końcowej wyceny jednostek i wykupu polisolokaty. Potrąci także opłatę likwidacyjną, którą można w pełni odzyskać na drodze sądowej. Procedura ta zajmuje zazwyczaj około 30 dni. Liczy się je od dnia dostarczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniosku o wykup.

Z naszej sześcioletniej praktyki wynika, że zgłoszenie nam sprawy przed rezygnacją z polisolokaty pozwala:

 • skrócić czas całego postępowania;
 • uniknąć popełnienia błędów, które mogą uniemożliwić odzyskanie środków.

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu tuż przed rozwiązaniem polisolokaty.

Likwidacja polisolokaty

Zastanawiasz się nad likwidacją polisolokaty?

Pomożemy Ci odzyskać Twoje oszczędności.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty możliwe jest dopiero po jej zamknięciu. Dlatego w pierwszej kolejności należy się z niej wycofać. Można to zrobić przez złożenie wniosku o wykup polisy. Rezygnacja z polisolokaty jest dość prostą sprawą niewymagającą specjalistycznej wiedzy. Dokładną informację jak to zrobić znajdziesz w akapicie „likwidacja polisolokaty

Problemy pojawiają się, dopiero gdy chcesz wystąpić o zwrot pieniędzy, pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej. Towarzystwa nie są chętne do ich dobrowolnego zwrotu. To z kolei powoduje konieczność uzyskania wyroku sądowego. Jak dobrze wiemy bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia może okazać się to niemożliwe.

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty polega na udowodnieniu w sądzie, że umowa ubezpieczania z UFK:

 • była zawarta z konsumentem;
 • zawiera postanowienia umowy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie;
 • kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy;
 • zawiera postanowienia określone w sposób niejednoznaczny i nie dotyczą one „głównych świadczeń stron”.

Podsumowując, umowy polisolokat zawierają niezgodne z prawem zapisy. To z kolei sprawia, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może ich wobec Ciebie stosować.

Jak odzyskac pieniądze z polisolokaty

Chcesz odzyskać pieniądze utracone w wyniku rezygnacji z polisolokaty?

Pomożemy Ci. Skontaktuj się z nami już dziś.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z polisolokat:

Poznaj opinie osób, dla których odzyskaliśmy pieniądze z polisolkaty

Jestem bardzo zadowolony z prowadzenia przez Kanclarię Adwokacko-Radcowską Anczewska i Puńko mojej sprawy dotyczącej nienależnie pobranych pieniędzy przez Skandia/Vienna Life moich pieniędzy. Pełen profesjonalizm, szybkość i satysfakcja. Polecam w 100 %. Odzyskałem wszystkie pieniądze bez konieczności stawiania się na rozprawie.

Zbigniew

Gorąco polecam usługi kancelarii Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c. Moją sprawę kancelaria przeprowadziła bardzo sprawnie, zgodnie z zawartą umową. Przed zawarciem umowy zostałem rzetelnie poinformowany o możliwych scenariuszach sprawy i związanych z nią ryzykach. Na każdym etapie sprawy otrzymywałem niezwłocznie pełną informację. Dzięki profesjonalizmowi pracowników kancelarii sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Jeszcze raz szczerze polecam usługi tej kancelarii.

Leszek

Sprawa załatwiona szybko i profesjonalnie, przy minimalnym udziale własnym. Koszty bardzo rozsądne, szczerze Polecam.

Adam Hulbój

Chcesz poznać więcej opinii osób, którym pomogliśmy odzyskać oszczędności?

Kliknij jedną z poniższych ikon.

polisolokaty opnie
rezygnacja z polisolokaty opinie
likwidacja polisolokaty opinie

Zgłoś swoją polisę do bezpłatnej analizy prawnej.

Dowiedz się jak możesz odzyskać swoje pieniądze.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Skontaktuj się z nami

+48 71 780 45 15

+48 791 754 271

kontakt@oplatylikwidacyjne24.pl

ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polisolokaty FAQ

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawie polisolokat

Polisolokaty co to jest? Czym są polisolokaty?

To potoczna nazwa ubezpieczeń na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK). Ich głównym celem jest lokowanie wpłacanych przez klienta składek w Fundusze Kapitałowe. Umowy te zawierają niezgodne z prawem zapisy tzw. klauzule abuzywne. Jednym z takich zapisów jest „opłata likwidacyjna” Były dystrybuowane między innymi prze takie Towarzystwa Ubezpieczeniowe jak: Vienna Life (dawna Skanida) ; Generali, AXA, Aegon, Open Life, TU Europa.

Polisolokaty jak się wycofać? Jak zrezygnować z polisy?

W żelazności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego aby skutecznie wycofać się z polisy UFK należy:

 • złożyć pisemny wniosek o wykup polisy;
 • złożyć przez panel klienta dyspozycję rezygnacji z polisy;

W konsekwencji złożenia rezygnacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty Wartości Wykupu w umówionym terminie. Jednocześnie potrąci tzw. „Opłatę Likwidacyjną”

Polosolkata – jak odzyskać pieniądze?

Aby odzyskać potrącone przy wykupie polisy środki należy skierować sprawę na drogę sądową i odwodnić że:

 • umowę zawarliśmy będąc konsumentem;
 • nie uzgodniono z nami indywidualnie zapisów umowy;
 • zapisy umowne naruszaj prawa i obowiązki konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 • zapisy umowne rażąco naruszają zbiorowy interes konsumentów;
 • roszczenie nie dotyczy głównych świadczeń stron.

Czy możliwe jest unieważnienie polisolkaty i odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy?

Wszystko zależy od rodzaju umowy. Są przypadki gdzie unieważnienie umowy i odzyskanie całości wpłaconych środków jest jak najbardziej uzasadnione i realne (np. polisy Vienna Life powiązane z FIZem, a także grupa polis Open Life i TU Europa). Jest też spora grupa polis gdzie z bardzo dużym prawdopodobieństwem możliwe jest odzyskanie jedynie opłat pobieranych przy wykupie polisy. W celu właściwego określenia roszczenia wynikającego z danej Państwa polisy zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy sprawy.

Polisolokata kancelaria – dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty?

Prowadzenie sprawy sądowej na własną rękę może okazać się bezskuteczne i narazić nas na dodatkowe koszty związane z przegraniem procesu. Skuteczne przeprowadzenie procesu wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia procesowego.
Dlatego zlecenie sprawy wyspecjalizowanej kancelarii pozwoli na:

 • uniknięcie błędów mogących uniemożliwić odzyskanie pieniędzy;
 • zaoszczędzić sporo czasu;
 • zmaksymalizuje szanse na wygranie sprawy i odzyskanie środków;
 • znacząco zwiększy Państwa bezpieczeństwo i komfort w trakcie całej procedury (profesjonalny pełnomocnik załatwi wszystko w Państwa imieniu).
Polisolokaty FAQ