Opłaty likwidacyjne 9 Rezygnacja z polisolokaty i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Likwidacja polisolokaty i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Popularne ubezpieczenia UFK, które miały przynosić konsumentom
spore zyski, bezpieczeństwo oraz finansową wolność . W rzeczywistości
przynoszą ogromne straty milinom Polaków.

Uzyskaj zwrot z polisolokaty

Rozwiązanie i zwrot z polisolokaty – skuteczne wsparcie prawne kancelarii

Zastanawiasz się nad zamknięciem polisolokaty? Straciłeś środki likwidując z polisę UFK? Pomożemy Ci odzyskać 100% wartości rachunku umowy. Pomożemy skutecznie rozwiązać aktywną polisę, odzyskamy pobraną opłatę likwidacyjną. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna

Przeanalizujemy umowę polisy oraz jej Ogólne Warunki. Opracujemy strategię odzyskania Twoich pieniędzy. Omówimy także zasady współpracy z naszą kancelarią

Z

Likwidacja umowy UFK

Wskażemy Ci jak skutecznie zrezygnować z polisy ograniczając ryzyko utraty pieniędzy.

Odzyskanie opłaty likwidacyjnej lub unieważnienie umowy

 • skompletujemy potrzebną dokumentację;
 • kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą;
 • wyegzekwujemy zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy

Polisolokaty co to jest za protukt finansowy?

Właściwa nazwa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.
Charakteryzują się:

 • długofalowym horyzontem inwestycyjnym;
 • koniecznością regularnego opłacania składki;
 • sumą ubezpieczenia uzależnioną od  aktualnej wartości umowy;
 • wysokimi opłatami za zarządzanie polisą;
 • bardzo wysokimi kosztami rezygnacji z umowy.

Ubezpieczenia UFK przede wszystkim miały być świetną i bezpieczną alternatywą do funduszy inwestycyjnych oraz lokat bankowych. Kolejnym reklamowanym atutem tych ubezpieczeń była możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki. Jak się okazało po kilku latach polisolokaty nie przynoszą korzyści, tylko generują spore straty. Dlaczego?

UFK- poznaj główne wady

 • suma ubezpieczenia jest bardzo niska – pozorna, po to by produkt kojarzył się z bezpieczeństwem 
 • większość kapitału lokowana jest funduszach inwestycyjnych, które obarczone są znacznym ryzykiem;
 • wysokie koszty zarządzania – niezależne od osiąganego wyniku;
 • często środki inwestowane są w instrumenty nienotowane na rynku regulowanym;
 • brak możliwości skorzystania z oszczędności w wyniku losowych zdarzeń tj. wypadek czy utrata pracy; 
 • „doradcy finansowi” często nie informowali klientów o sporym ryzyku inwestycyjnym, opłatach likwidacyjnych, wysokich kosztach zarządzania czy kryteriach doboru aktywów.
polisolokaty co to

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzują się dużym stopniem złożoności, dlatego istotne jest, by ubezpieczyciele przykładali większą wagę do rzetelnego informowania klientów o ryzyku i kosztach – potwierdza Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Likwidacja i zwrot z polisolokaty — jak skutecznie wycofać się z polisy UFK?

Czy lepiej zrobić to  samodzielnie? Czy może zlecić sprawę kancelarii?

Rezygnacja z polisolokaty odbywa się przez złożenie (przesłanie pocztą) wniosku o wykup polisy. Odpowiedni wniosek zazwyczaj można znaleźć na stronie internetowej Ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności należy go pobrać, wydrukować. Następnie uzupełnić, podpisać. wypełniony dokument wraz z kopią dowodu osobistego należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Po otrzymaniu wniosku Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokona wyceny jednostek i wykupu polisy. Potrąci także opłatę likwidacyjną. Jet ona w 100% do odzyskania na drodze sądowej. Wykup polisy zajmuje zazwyczaj do 30 dni od złożenia wniosku o wykup.

Należy pamiętać, że zgłoszenie sprawy przed rezygnacją z polisolokaty pozwala:

 • skrócić czas całego postępowania;
 • uniknąć błędów, mogących uniemożliwić odzyskanie pieniędzy.

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu przed rozwiązaniem umowy.

Likwidacja polisolokaty

Zastanawiasz się nad likwidacją polisolokaty?

Pomożemy Ci odzyskać Twoje oszczędności.

Jak przebiega złożenie pozwu i odzyskanie pieniędzy z polisolokaty?

Odzyskanie pieniędzy z umowy ubezpieczenia możliwe jest dopiero po jej zamknięciu. Dlatego w pierwszej kolejności należy się z niej wycofać. Można to zrobić przez złożenie wniosku o wykup polisy. Rezygnacja z polisolokaty jest dość prostą sprawą niewymagającą specjalistycznej wiedzy. Dokładną informację jak to zrobić znajdziesz w akapicie „likwidacja i zwrot z polisolokaty

Problemy pojawiają się, dopiero gdy chcesz wystąpić o zwrot pieniędzy, pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej. Ubezpieczyciele nie są chętni do ich dobrowolnego zwrotu. To z kolei powoduje konieczność złożenia pozwu i uzyskania wyroku sądowego. Jak dobrze wiemy bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia może okazać się to niemożliwe.

Odzyskanie pieniędzy  pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej polega na udowodnieniu w sądzie, że umowa ubezpieczania z UFK:

 • była zawarta z konsumentem;
 • nie została uzgodniona indywidualnie;
 • kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy;
 • zawiera postanowienia określone w sposób niejednoznaczny
 • postanowienia te nie dotyczą „głównych świadczeń stron”.

Podsumowując, umowy ubezpieczenia z UFK zawierają niezgodne z prawem zapisy. To z kolei sprawia, że ubezpieczyciel nie może ich wobec Ciebie stosować.

Jak odzyskac pieniądze z polisolokaty

Chcesz odzyskać pieniądze utracone w wyniku rezygnacji z polisolokaty?

Pomożemy Ci odzyskać opłatę likwidacyjną. Skontaktuj się z nami już dziś.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o zwrot opłaty likwidacyjnej przeciwko:

Poznaj opinie klientów, dla których w sądzie odzyskaliśmy opłatę likwidacyjną

Jestem bardzo zadowolony z prowadzenia przez Kanclarię Adwokacko-Radcowską Anczewska i Puńko mojej sprawy dotyczącej nienależnie pobranych pieniędzy przez Skandia/Vienna Life moich pieniędzy. Pełen profesjonalizm, szybkość i satysfakcja. Polecam w 100 %. Odzyskałem wszystkie pieniądze bez konieczności stawiania się na rozprawie.

Zbigniew

Gorąco polecam usługi kancelarii Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c. Moją sprawę kancelaria przeprowadziła bardzo sprawnie, zgodnie z zawartą umową. Przed zawarciem umowy zostałem rzetelnie poinformowany o możliwych scenariuszach sprawy i związanych z nią ryzykach. Na każdym etapie sprawy otrzymywałem niezwłocznie pełną informację. Dzięki profesjonalizmowi pracowników kancelarii sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Jeszcze raz szczerze polecam usługi tej kancelarii.

Leszek

Sprawa załatwiona szybko i profesjonalnie, przy minimalnym udziale własnym. Koszty bardzo rozsądne, szczerze Polecam.

Adam Hulbój

Chcesz poznać więcej opinii klientów, którym pomogliśmy odzyskać oszczędności?

Kliknij jedną z poniższych ikon.

polisolokaty opnie
rezygnacja z polisolokaty opinie
oplata likwidacyjna kancelaria opinie

Zgłoś swoją umowę ubezpieczenia do bezpłatnej analizy prawnej.

Dowiedz się jak możesz odzyskać opłatę likwidacyjną lub unieważnić umowę.

Kompleksową pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń z umów UFK gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

 

Skontaktuj się z nami

+48 71 780 45 15

+48 791 754 271

kontakt@oplatylikwidacyjne24.pl

ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polisolokaty – FAQ

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawie ubezpieczeń UFK

 Czym są polisolokaty?

To potoczna nazwa ubezpieczeń na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK). Ich głównym celem jest lokowanie wpłacanych przez klienta składek w Fundusze Kapitałowe. Umowy te zawierają niezgodne z prawem zapisy tzw. klauzule abuzywne. Jednym z takich zapisów jest „opłata likwidacyjna” Były dystrybuowane między innymi przez takich ubezpieczycieli jak: Vienna Life (dawna Skanida) ; Generali, AXA, Aegon, Open Life, TU Europa.

Jak wycofać się z umowy UFK? Jak zrezygnować z polisy?

W żelazności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego aby skutecznie wycofać się z polisy UFK należy:

 • złożyć pisemny wniosek o wykup polisy;
 • złożyć przez panel klienta dyspozycję rezygnacji z polisy;

W konsekwencji złożenia rezygnacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty Wartości Wykupu w umówionym terminie. Jednocześnie potrąci tzw. „Opłatę Likwidacyjną”

Jak odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela?

Aby odzyskać potrącone przy wykupie polisy środki należy skierować sprawę na drogę sądową i odwodnić że:

 • umowę zawarliśmy będąc konsumentem;
 • nie uzgodniono z nami indywidualnie zapisów umowy;
 • zapisy umowne naruszaj prawa i obowiązki konsumentów i są sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 • zapisy umowne rażąco naruszają zbiorowy interes konsumentów;
 • roszczenie nie dotyczy głównych świadczeń stron.

Czy możliwe jest unieważnienie umowy polisolokaty i odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy?

Wszystko zależy od rodzaju umowy. Są przypadki gdzie unieważnienie umowy i odzyskanie całości wpłaconych środków jest jak najbardziej uzasadnione i realne (np. polisy Vienna Life powiązane z FIZem, a także grupa polis Open Life i TU Europa). Jest też spora grupa umów gdzie z bardzo dużym prawdopodobieństwem możliwe jest odzyskanie jedynie opłat pobieranych przy wykupie polisy. W celu właściwego określenia roszczenia wynikającego z Państwa umowy, zapraszamy do kontaktu.

Polisolokata kancelaria – dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty?

Prowadzenie sprawy sądowej na własną rękę może okazać się bezskuteczne. W dodatku może narazić Państwa na dodatkowe koszty związane z przegraniem procesu. Skuteczne przeprowadzenie procesu wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia procesowego.
Dlatego zlecenie sprawy wyspecjalizowanej kancelarii pozwoli na:

 • uniknięcie błędów mogących uniemożliwić odzyskanie pieniędzy;
 • zaoszczędzić sporo czasu;
 • zmaksymalizuje szanse na wygranie sprawy i odzyskanie środków;
 • znacząco zwiększy Państwa bezpieczeństwo i komfort w trakcie całej procedury (profesjonalny pełnomocnik załatwi wszystko w Państwa imieniu).
Polisolokaty FAQ