Polisolokaty - ubezpieczenia naruszające Twoje prawa.

Polisolokaty czyli popularne ubezpieczenia UFK, które miały przynieść konsumentom
spore zyski, bezpieczeństwo oraz finansową wolność . W rzeczywistości
przyniosły ogromne straty milinom Polaków.

Odzyskaj oszczędności!

Polisolokaty skuteczne wsparcie prawne

Zastanawiasz się nad rezygnacją z polisolokaty? Straciłeś środki rezygnując z polisolokaty? Pomożemy Ci odzyskać 100% wartości polisy. Sprawdź! Wskażemy jak skutecznie rozwiązać aktywną polisę, odzyskamy pobraną opłatę likwidacyjną. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna

Określimy właściwą dla Twojej polisolokaty strategię postępowania oraz wycenimy obsługę sprawy.

Z

Likwidacja polisolkaty

Wskażemy właściwą drogę likwidacji polisolokaty, co pozwoli  zminimalizować ryzyko utraty zgromadzonych środków.

Dochodzie roszczeń

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo w wyniku rezygnacji z polisolokaty

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z polisolokat:

Polisolokaty – czym są i dlaczego to strata  pieniędzy?

Polisolokaty to właściwie ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Ubezpieczenia te charakteryzują się:

 • długofalowym horyzontem inwestycyjnym;
 • koniecznością regularnego opłacania składki;
 • sumą ubezpieczenia uzależnioną od  aktualnej wartości umowy;
 • wysokimi opłatami za zarządzanie polisą;
 • bardzo wysokimi kosztami rezygnacji z polisolokaty.

Ubezpieczenia UFK przede wszystkim miały być świetną i bezpieczną alternatywą do funduszy inwestycyjnych oraz lokat bankowych. Kolejnym reklamowanym atutem tych ubezpieczeń była możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki. Jak się okazało po kilku latach polisolokaty nie przynoszą korzyści, tylko generują spore straty. Dlaczego?

 

 • suma ubezpieczenia jest bardzo niska – pozorna, ustalana tylko po to aby produkt wyglądał jak polisa ubezpieczeniowa i w związku z tym kojarzył się z bezpieczeństwem;
 • większość kapitału lokowana jest podobnie jak w typowych funduszach inwestycyjnych przez co obarczona jest znacznym ryzykiem;
 • nie zależnie od wyniku inwestycyjnego za obsługę polisy, pobierane są wysokie opłaty ;
 • wiele polis tego typu oparto o certyfikaty nienotowane na rynku regulowanym;
 •  w przypadku nieoczekiwanej sytuacji życiowej (np. wypadek czy nagłe leczenie) nie mamy możliwości skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Według umowy równałoby się to z jej rozwiązaniem, a to z kolei oznacza poniesienie absurdalnie wysokiej kary – “opłaty likwidacyjnej“.
 • „doradcy finansowi” często nie informowali klientów o sporym ryzyku inwestycyjnym, opłatach likwidacyjnych, wysokich kosztach zarządzania czy kryteriach doboru aktywów.

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzują się dużym stopniem złożoności, dlatego istotne jest, by ubezpieczyciele przykładali większą wagę do rzetelnego informowania klientów o ryzyku i kosztach – potwierdza Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak przebiega rezygnacja z polisolokaty – likwidacja polisy z UFK?

Czy lepiej zrobić to  samodzielnie? Czy może zlecić sprawę kancelarii?

Rezygnacja z polisolokaty jest dość prostą sprawą nie wymagającą specjalistycznej wiedzy.

Komplikacje pojawiają się dopiero w momencie ubiegania się o zwrot środków pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej. Bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dochodzenie tego roszczenia na własną rękę z pewnością okaże się problematyczne, czasochłonne i nieskuteczne.

Aby pomyślnie uporać się z tym procesem i ostatecznie odzyskać do 100% wartości polisy, należy w sądzie wykazać, że umowa ubezpieczania z UFK zawiera niedozwolone postawienia umowne. Zgodnie z prawem klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nieuzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie miało prawa do ich stosowania.

Z naszej trzy letniej praktyki wynika, że zlecenie likwidacji polisolokaty naszej kancelarii pozwala skrócić czas całego postępowania, jednocześnie nie generując dla Państwa dodatkowych kosztów obsługi sprawy.

polisolokaty rezygnacja

Zastanawiasz się nad likwidacją polisolokaty?

Pomożemy Ci odzyskać Twoje oszczędności.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Skontaktuj się z nami

+48 71 780 45 15

+48 791 754 271

kontakt@oplatylikwidacyjne24.pl

ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.