Wyrok polisolkaty – wygrana konsumenta

04.10.2017Polisolokaty

Wyrok polisolokaty – Sąd uwzględnia powództwo na rzecz konsumenta w sprawie polisy z UFK

W dniu 04.10.2017 r Sąd Rejonowy w Gliwicach w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 32.539,33 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu.
W uzasadnieniu decyzji sądu możemy przeczytać między innymi że:

Podstawowym elementem przyjętych w obrocie gospodarczym dobrych obyczajów jest zasada lojalności, uczciwości i szacunku wobec kontrahenta. Sprzeczne z dobrymi obyczajami będą więc takie działania, które zmierzają do niedoinformowania, dezinformacji, wykorzystania naiwności lub niewiedzy klienta, wprowadzenia go w błąd co do realnych obciążeń i ryzyk związanych z umową oraz co do tego, jakie świadczenia na swoją rzecz zastrzegł przedsiębiorca. Pojęcie „interesu konsumenta” należy rozumieć szeroko. Oznacza ono nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym.

Wyrok oczekuje na uprawomocnienie.

 

97% spraw kończy się zwycięstwem konsumentów.

Ty też możesz odzyskać swoje pieniądze!