Odzyskaj 100% wpłaconych środków z polisolokaty TU Europa

Poprowadzimy sprawę o Unieważnienie umowy polis typu Pareto, Libra, Stabilny Plan Oszczędnościowy

Chcę odzyskać oszczędności

Polisolokata TU Europa Pareto, Libra Stabilny Plan Oszczędnościowy – jak się wycofać?

Ubezpieczenia UKF TU Europa to produkty finansowy obciążony bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym. Płacisz składki, ale Twoje oszczędności przepadają. Na dodatek gdy rozwiążesz polisę przed czasem, czeka Cię wysoka opłata likwidacyjna. Czy nie ma innego wyjścia, jak pogodzić się z utratą zainwestowanych pieniędzy?

Podejmij kroki, aby unieważnić polisolokatę od TU Europa

Nie czekaj kolejnych lat, aż Twoje pieniądze znikną na dobre. Możesz je odzyskać i to nawet w 100%. Istnieje duża szansa, że Twoja umowa polisolokaty zawiera zapisy, na podstawie których będzie można uznać ją za nieważną. Dlatego możesz złożyć pozew przeciwko TU Europa, aby i starać się o zwrot wszystkich wpłaconych środków. Pomożemy Ci to zrobić.

Potrzebujesz wsparcia przy rezygnacji z ubezpieczenia TU Europa

Porozmawiaj z nami.

Rozwiązałeś umowę? Odzyskaj opłatę likwidacyjną oraz wszystkie utracone oszczędności.

Jeśli rozwiązałeś już umowę przed czasem i i straciłeś pieniądze w wyniku:

możesz domagać się od TU Europa zwrotu utraconych oszcędności.

Rozwiąż problem z polisolokatą w 3 krokach

  • Bezpłatna analiza prawna

Przeanalizujemy Twoją umowę z TU Europa i opracujemy strategię unieważnienia umowy lub odzyskania opłaty likwidacyjnej. Omówimy także warunki współpracy z naszą kancelarią.

m
  • Rozprawa o unieważnienie polisolokaty TU Europa

Przygotujemy pozew i skierujemy sprawę do sądu. Sporządzimy wymagane pisma procesowe i będziemy reprezentować Cię w sądzie aż do uzyskania prawomocnego wyroku..

  • Odzyskanie Twoich pieniędzy

Na mocy uzyskanego wyroku dopilnujemy wypłaty przez TU Twoich oszczędności, kosztów sądowych i odsetek. Przygotujemy rozliczenie, abyś wiedział jasno, ile pieniędzy odzyskałeś.

Czujesz się oszukany? Chciałbyś unieważnić swoją polisolokatę?

Wiemy jak odzyskać dla Ciebie pieniądze od TU Europa.
Skontaktuj się z nami.

Dlaczego warto nam powierzyć sprawę o unieważnienie polisolokaty?

Z
  • Jasne zasady współpracy

Cenimy otwartość we współpracy z klientem. Nasza umowa jest zrozumiała i przejrzysta. Gwarantujemy pełną poufność informacji

Z
  • Tylko indywidualne pozwy

Nie prowadzimy pozwów zbiorowych o polisolokaty TU Europa, które trwają latami. Zajmiemy się Tobą bezpośrednio, aby uzyskać szybki wyrok.

Z
  • Najkorzystniejszy wyrok

Nasz cel to odzyskanie 100% środków z Twojej polisolokaty. Dlatego nie zawieramy z TU Europa ugód, które pomniejszają zwracane oszczędności

Z
  • Stały kontakt

Zawsze wiesz, na jakim etapie znajduje się Twoja sprawa. Otrzymujesz pełne informacje i możesz o wszystko nad zapytać.

Zobacz opinie klientów, którzy pozbyli się polisolokaty razem z nami

Polecam – pełen profesjonalizm, świetna komunikacja wręcz „dopieszczenie” klienta. Genialny zespół kompetentnych fachowców!

Magda

Gorąco polecam usługi kancelarii Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c. Moją sprawę kancelaria przeprowadziła bardzo sprawnie, zgodnie z zawartą umową. Przed zawarciem umowy zostałem rzetelnie poinformowany o możliwych scenariuszach sprawy i związanych z nią ryzykach. Na każdym etapie sprawy otrzymywałem niezwłocznie pełną informację. Dzięki profesjonalizmowi pracowników kancelarii sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Jeszcze raz szczerze polecam usługi tej kancelarii.

Leszek

Bardzo polecam kancelarię. Profesjonalne podejście do klienta, szybki kontakt i odpowiedzi na każde pytanie. Sprawa zakończona z sukcesem!

Paweł

Poznaj więcej opinii od osób którym pomogliśmy rozwiązać problem z polisolokatą

Kliknij jedną z poniższych ikon.

skandia opinie opłata likwidacyjna dochodzenie roszczeń
Skandia Vienna life opinie opłata likwidacyjna dochodzenie roszczeń
Skandia Vienna life opinie odzyskiwanie opłaty likwidacyjnej

Skuteczna pomoc dla posiadaczy polisolokat TU Europa

Działamy na terenie całego kraju:
Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice, Gliwice, Łódź, Trójmiasto, Białystok, Rzeszów…
Porozmawiaj z nami już dziś.

Nasi adwokaci specjalizują się w pozwach związanych z polisolokatami. Bierzemy czynny udział w kształtowaniu orzecznictwa związanego z unieważnieniem polisolokat.

Mieszkasz poza Polską? Ewentualne stawiennictwo na rozprawie zorganizujemy za pośrednictwem konsula w danym kraju.

Dowiedz się więcej o unieważnieniu grupowych ubezpieczeń UFK

Niedozwolone klauzule zwierały polisolokaty sprzedawane do końca 2015 r. Ubezpieczenia te były dystrybuowane za pośrednictwem m.in. GetinBank, OpenFinace, Tax Care.

Które ubezpieczania UFK TU Europa zawierają niedozwolone zapisy umowne?

Niedozwolone klauzule zwierały polisolokaty TU Europa sprzedawane do końca 2015 r. Ubezpieczenia te były sprzedawane za pośrednictwem m.in. GetinBank, OpenFinace, Tax Care. Do najczęściej spotykanych polisolokat TU Europa należą:

  • Libra I, Libra II, Libra III
  • Pareto, Pareto II
  • Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie

Podobnych polisolokat było wiele. Jeżeli kupiłeś ubezpieczenie z UFK za pośrednictwem gruby Getin, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją polisę i stwierdzimy, czy możesz wnieść o unieważnienie umowy.

Jak duża jest szansa, że uda się wygrać sprawę o unieważnienie grupowego ubezpiecznia na życia?

Orzecznictwo sądów związane z unieważnieniem polisolokat jest coraz bardziej ugruntowane i korzystane dla posiadaczy polisolokat. Potwierdza to decyzja Sądu Najwyższego, który odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej na wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt V ACa 451/18, stwierdzającej nieważność umowy grupowego ubezpieczenia na życie Libra.

Nieważność deklaracji przystąpienia do ubezpieczeń UKF Towarzystwa Europa potwierdza także stanowisko Prezesa UOKiK w wielu sprawach o polisolokaty.

W jak długo można starać się odzyskać pieniądze z polisolokaty TU Europa?

Dla polis rozwiązanych przed dniem 09.07.2018 r. okres przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat. Dla polis rozwiązanych od dnia 09.07.2018 r. okres ten wynosi 6 lat.

 

wyrok uniewaznienie polisolokaty

Już dziś możesz odzyskać Swoje oszczędności.

Pomożemy Ci rozwiązać aktywną polisę.
Pomożemy Ci odzyskać utracone pieniądze.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Skontaktuj się z nami

+48 71 780 45 15

kontakt@oplatylikwidacyjne24.pl

ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.