Publikacje

Polisolokaty Getin Bank

Polisolokaty Getin Banku, czyli jak chronić się przed nieuczciwymi praktykami? Całkiem niedawno Grupa Getin Bank, w której składzie znajdują się banki takie jak: Getin Nobel Bank, Idea Bank oraz Lions Bank, „zasłynęła” ujawnieniem przez UOKiK bardzo niepochlebnego...

czytaj dalej

Wyrok polisolkaty – wygrana konsumenta

Wyrok polisolokaty – Sąd uwzględnia powództwo na rzecz konsumenta w sprawie polisy z UFK W dniu 04.10.2017 r Sąd Rejonowy w Gliwicach w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 32.539,33 zł wraz...

czytaj dalej

Polisolokaty UOKiK – Aneksy

Polisolokaty UOKiK - Zakłady Ubezpieczeń próbują na swoją korzyść wykorzystać postanowienia porozumienia z UOKiK. Ubezpieczyciele proponujący klientom podpisanie aneksu do umowy Ubezpieczania z UFK, w trakcie sprawy sądowej wykorzystują podpisany aneks na niekorzyść...

czytaj dalej

Polisolokaty – wygrana konsumenta

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po raz kolejny przegrywa sprawę polisolokaty W dniu 02.02.2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zasądza od pozwanego Towarzystwa zwrot kwoty 9.881,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów...

czytaj dalej

Wygrana Konsumenta w sprawie UFK

Nowy rok rozpoczynamy korzystnym wyrokiem w sprawie polisolokaty Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu w prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego klienta kwotę 8.160,17 zł oraz zwrot kosztów procesu. Roszczenie...

czytaj dalej

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.gs.