Opłata Likwidacyjna

Opłata Likwidacyjna - Wysoka kara za rezygnację z UFK

Sięgająca wielokrotnie 100% wartości rachunku umowy ubezpieczenia opłata likwidacyjna stała się problemem 5-ciu milionów Polaków.
Dotyczy osób, które na przestrzeni ostatnich lat podpisały umowę Ubezpieczenia na Życie z
Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym potocznie zwanym polisolokatą.

Jak odzyskać utracone oszczędności w wyniku tej niezgodnej z prawem opłaty?

Co możemy dla Ciebie zrobić?
polisy z UFK

ANALIZA PRAWNA

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy

likwidacja polisolokaty

LIKWIDACJA POLISOLOKATY

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków

opłata-likwidacyjna

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

Czym jest opłata likwidacyjna?

To postanowienie umowne, na mocy którego Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobiera rażąco wysoką opłatę w wyniku przedterminowego rozwiązania umowy i wypłaty środków z polisy z UFK. Jej wysokość zależy od roku polisowego, w którym rezygnujemy z umowy ubezpieczania.

W niektórych umowach możemy spotkać się z terminami takimi jak: „wartość wykupu”, świadczenie wykupu”, „opłata za dystrybucję” lub „opłata dystrybucyjna”, które w praktyce są tylko inną nazwą opłaty likwidacyjnej.

UOKiK kontra opłaty likwidacyjne

Warto wiedzieć także, iż opłata ta była przyczyną wielu postępowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyniku których została uznana za abuzywną, a co za tym idzie za niezgodną z prawem. UOKiK wydał także decyzje zobowiązujące Towarzystwa Ubezpieczeniowe do obniżenia wysokości pobieranych od klientów opłat likwidacyjnych.iż

Jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej?

Aby odzyskać utracone oszczędności w wyniku rezygnacji z polisy z UFK należy w Sądzie wykazać, że postanowienie umowne, na mocy którego pobrano “opłatę likwidacyjną” jest niedozwolone. Dzieje się tak gdy spełnione są cztery warunki:

  • umowa musi być zawarta z konsumentem;
  • postanowienie umowy nie zostało uzgodnione indywidualnie;
  • postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy;
  • postanowienie sformułowane w sposób jednoznaczny nie dotyczy „głównych świadczeń stron”.

Zgodnie z art.118 k.c. termin przedawniania w sprawach o opłatę likwidacyjną wynosi 10 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia z UFK.

Dzięki wsparciu Adwokata lub Radcy Prawnego, działaniom UOKiK, Rzecznika Finansowego oraz ugruntowanemu orzecznictwu sądowemu, setki procesów kończą się zwycięstwem konsumentów! 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich poszkodowanych przez opłaty likwidacyjne. 

Straciłeś pieniądze w wyniku Opłaty likwidacyjnej?

 Teraz masz szansę je odzyskać!

 Skontaktuj się z nami, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń  już dziś!

Obsługę prawną w ramach projektu Oplatylikwidacyjne24.pl świadczy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.