Opłata Likwidacyjna - niedozwolony zapis w umowach z UFK.

Chcesz odzyskać Swoje pieniądze, które pobrano tytułem tzw. opłaty likwidacyjnej?
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego masz na to 10 lat.

Skontaktuj się z nami.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy.

Z

Likwidacja polisolkaty

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków.

Dochodzie roszczeń

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

Specjalizujemy się dochodzeniu zwrotu opłaty likwidacyjnej od TU:

Czym jest opłata likwidacyjna?

Uznane za niedozwolone postanowienie umowne, na mocy którego Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobiera rażąco wysoką opłatę w wyniku przedterminowego rozwiązania umowy i wypłaty środków z polisy z UFK.

W niektórych umowach możemy spotkać się z terminami takimi jak: „wartość wykupu”świadczenie wykupu”„opłata za dystrybucję” lub „opłata dystrybucyjna”, które w praktyce są tylko inną nazwą opłaty likwidacyjnej.

Skargi tysięcy konsumentów stały się powodem postępowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyniku których opłata likwidacyjna została uznana za abuzywną, a co za tym idzie za niezgodną z prawem. UOKiK wydał także decyzje zobowiązujące Towarzystwa Ubezpieczeniowe do obniżenia wysokości pobieranych od klientów opłat likwidacyjnych.

Jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej ?

Aby odzyskać utracone oszczędności w wyniku rezygnacji z polisy z UFK należy w Sądzie wykazać, że postanowienie umowne, na mocy którego pobrano “opłatę likwidacyjną” jest niedozwolone. Dzieje się tak gdy spełnione są cztery warunki:

  • umowa musi być zawarta z konsumentem;
  • postanowienie umowy nie zostało uzgodnione indywidualnie;
  • ponad to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy;
  • zostało sformułowane w sposób jednoznaczny i nie dotyczy „głównych świadczeń stron”.

Zgodnie z art.118 k.c. oraz orzeczeniem Sądu Najwyższego termin przedawniania w sprawach o opłatę likwidacyjną wynosi 10 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia z UFK.

Pomożemy Ci odzyskać utracone oszczędności!

Setki procesów kończą się zwycięstwem naszych klientów!
Dołącz do nich już dziś.
Zadzwoń by poznać szczegóły.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.