Polisolokaty Skandia / Vienna Life

Jak zrezygnować z UFK i odzyskać do 100% wartości rachunku?

Jak odzyskać utracone pieniądze w procesie likwidacji polisolokaty Skandia?

Odzyskaj oszczędności.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy.

Z

Likwidacja polisolkaty

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków.

Dochodzie roszczeń

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

MultiPortfele Skandii / Vienna Life.

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przez wiele lat posiadało w swojej ofercie tak zwane polisolokaty, czyli ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Reklamowano je i polecano jako bezpieczne i zyskowne produkty finansowe.

W rzeczywistości umowy te cechują się symboliczną sumą ubezpieczenia i bardzo wysokimi kosztami obsługi.
Skomplikowana konstrukcja prawna oraz zastrzeżona konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty likwidacyjnej sprawiają, że to wysoce ryzykowny i nieopłacalny sposób lokowania pieniędzy.

Do najczęściej spotykanych ubezpieczeń z UFK Skandia należą polisy Multiportfel:

 •  Złoty Wiek;
 •  Spektrum
 •  Złoty Wiek VIP;
 •  Spektrum PLUS
 •  Horyzont
 • Misek Plus
 • Multiportfel R

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w dniu 21.10. 2016 r. zmieniło nazwę na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Twoja polisa nie znajduje się na powyższej liście? To dlatego, że podobnych produktów było kilkadziesiąt i nie sposób je tutaj wymienić.

Skontaktuj się z nami, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją polisolokatę.

Rezygnacja z Polisolokaty Skandia / Vienna Life

Dlaczego warto zrezygnować z UFK Skandii / Vienna Life ?

Zastanawiając się nad likwidacją polisolokaty w Skandii warto zwrócić uwagę, że ubezpieczania na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym rzadko kiedy przynoszą jakiekolwiek zyski. Jest tak dlatego, że oprócz wysokich kosztów obsługi polisy do ostatecznego wyniku inwestycji należy uwzględnić także inflację, po czym okazuje się, że zdecydowanie lepsze wyniki uzyskamy trzymając pieniądze na zwykłym koncie oszczędnościowym.

Poważne wątpliwości natury etycznej budzi także sposób w jaki przez wiele lat sprzedawano polisy z UFK. Konstrukcja tych umów zawiera wady prawne, a ze względu na niską sumę ubezpieczenia w praktyce nie stanowią one żadnego zabezpieczania.

Podsumowując – wysoce prawdopodobne jest, że Twoja polisa w Skandia:

 • generuje straty zamiast obiecanych zysków;
 • w żaden sposób nie zabezpiecza Ciebie ani Twojej rodziny od nieprzewidywalnych następstw losowych;
 • cały czas sporo kosztuje (nawet jeśli Twoja polisa jest już zamieniona na polisę bezskładkową to i tak Skandia regularnie pobiera od Ciebie opłaty za jej obsługę);
 • od strony prawnej jest wadliwe skonstruowana;

Wobec powyższego rozsądnym rozwiązaniem wydaje się podjęcie decyzji o rezygnacji z polisy z UFK i odzyskaniu swoich oszczędności.

Jak długo można ubiegać się o zwrot, potrąconych pieniędzy z polisolokaty Skandia ?

Dla polis rozwiązanych przed dniem 09.07.2018 r. okres przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat.
Dla polis rozwiązanych od dnia 09.07.2018 r. okres ten wynosi 6 lat.

Już dziś możesz odzyskać Swoje oszczędności.

Pomożemy Ci rozwiązać aktywną polisę.
Pomożemy Ci odzyskać pieniądze, utracone przy likwidacji polisy.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.