Nowy rok rozpoczynamy korzystnym wyrokiem w sprawie polisolokaty

Sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego klienta kwotę 8.160,17 zł oraz zwrot kosztów procesu.

Roszczenie dotyczyło kwoty pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z rezygnacją z umowy i wypłatą Świadczenia Wykupu.