Polisolokaty UOKiK

Porozumienie UOKiK w sprawie UFK

Pomiędzy prezesem UOKiK a towarzystwami ubezpieczeniowymi zostały podpisane porozumienia dotyczące ubezpieczeń na życie z UFK obniżające opłaty likwidacyjne

Przedmiotem porozumień było rozwiązanie kwestii zbyt wysokich opłat likwidacyjnych pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe od klientów, którzy zechcą zrezygnować z polisolokaty przed terminem jej zakończenia.

Pomysł zawarcia porozumienia zainicjowany został przez Polską Izbę Ubezpieczeniową, która wspólnie z prezesem UOKiK toczyła wielomiesięczne rozmowy z ubezpieczycielami, a ich celem było obniżenie opłat likwidacyjnych klientom posiadającym polisy UFK zawarte przed 2014 r.

Co obejmuje porozumienie?

Porozumieniami zostały objęte umowy obowiązujące 1 grudnia 2016 r, natomiast same porozumienia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W porozumieniach ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych, a o wysokości tych opłat, zgodnie z ustaleniami porozumienia, poinformują oni klientów.

Warto podkreślić, iż porozumieniami zostali również objęci klienci, którzy ukończyli 61 lat i podpisali umowy po 1 stycznia 2008 r., natomiast rozwiązali je po ukończeniu 65 roku życia. Klienci ci będą mieć prawo do zwrotu różnicy pomiędzy wysokością uiszczonej wówczas opłaty likwidacyjnej a wysokością opłaty, którą musieliby wnieść na nowych, przyjętych w porozumieniu zasadach.

Czy to koniec problemu polisolokat?

Choć zawarte porozumienia stanowią ważny przełom, to jednak nie rozwiązują całkowicie problemu w kwestii toksycznych polisolokat. Klienci wciąż mają otwartą drogę, aby dochodzić całości roszczeń od ubezpieczycieli na drodze sądowej.