Termin przedawnienia polisolokaty – Czy możesz jeszcze odzyskać Swoje pieniądze?

22.03.2019Polisolokaty

Przedawnienia roszczeń z polisolokat. Czy możesz jeszcze odzyskać swoje pieniądze?

Polisolokata może być najmniej opłacalną i jednocześnie bardzo ryzykowną formą inwestycji. Chcąc pomnażać swoje pieniądze za pośrednictwem polisolokaty, nie mamy żadnej gwarancji uzyskania zysku. Ponadto, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo utraty powierzonego kapitału. Wiele osób (inwestując w tego typu produkty oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe przekonało się już, na własnej skórze jak bardzo nieopłacalne jest to rozwiązanie.

Ponadto umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (polisolokata) jest produktem wysoce nieuczciwym. Wiąże się ona z wieloma niewiadomymi oraz różnego rodzaju niedomówieniami. Największym problemem i jednocześnie powodem wielu sporów sądowych jest sama likwidacja polisolokaty i pobierana w związku z nią opłata likwidacyjna. Bardzo duża liczba umów o polisolokatę skonstruowana jest na niekorzyść konsumenta. Zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych sięgają przeważnie od 30%  do 100% zgromadzonych środków. Osoby, które zdecydowały się na tego typu produkt słusznie czują się oszukane.

Sąd Najwyższy podjął korzystne uchwały w sprawie przedawnienia roszczeń polis z UFK

Najwyższej rangi instytucja wymiaru sprawiedliwości podjęła uchwały, które głównie związane są z zastosowaniem tak zwanej “opłaty likwidacyjnej” lub inaczej “świadczenia wykupu” czy „wartości wykupu”. Obecnie postanowienia te uznawane są przez polskie sądy za niedozwolone.

Sąd Najwyższy uznał, że umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, mają charakter mieszany (inwestycyjno – ubezpieczeniowy), a roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia nie stanowi kosztów udzielonej ochrony. Jest to bardzo pomyślne orzeczenie dla właścicieli polis ubezpieczeniowych z UFK.  Oznacza to, że termin przedawnienia roszczeń o wypłatę środków wykupu ubezpieczenia z UFK wynosi 10 lat (według art. 118 kc), a nie 3 lata jak wynika to z przepisów ustawy ubezpieczeniowej.

Nowelizacja ustawy, a termin przedawnienia roszczeń o zwrot opłaty za rozwiązanie umowy polisolokaty

Roszczenia osób, które rozwiązały umowę polisolokaty przed dniem 9 lipca 2018 roku i poniosły w związku z tym wysokie opłaty likwidacyjne, przedawniają się po 10 latach. Natomiast, roszczenia osób, które rozwiązały umowy po 9 lipca 2018 ponosząc bardzo wysoką opłatę likwidacyjną, podlegają już nowym przepisom mówiącym o 6 letnim okresie przedawnienia.

 

Chcesz, żeby Twoje stracone pieniądze wróciły wprost na Twoje konto?

Ugruntowane orzecznictwo sądowe potwierdza to,
że Twoje pieniądze mogą wrócić do Ciebie.
Zrobimy co konieczne, abyś odzyskał należne Ci środki finansowe.