Skandia rezygnacja z polisy

Skandia/Vienna Life - Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przez wiele lat posiadało w swojej ofercie tak zwane polisolokaty, czyli ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Reklamowano je i polecano jako bezpieczne i zyskowne produkty finansowe. 

W rzeczywistości umowy te cechują się symboliczną sumą ubezpieczenia i bardzo wysokimi kosztami obsługi. 
Skomplikowana konstrukcja prawna oraz zastrzeżona konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty likwidacyjnej
sprawiają, że to wysoce ryzykowny i nieopłacalny sposób lokowania pieniędzy.

Jak pozbyć się problemu – zrezygnować z polisy i odzyskać 100% wartości rachunku?
Jak odzyskać utracone pieniądze, które Skandia pobrała w wyniku likwidacji polisy? 

Co możemy dla Ciebie zrobić?
polisy z UFK

ANALIZA PRAWNA

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy

likwidacja polisolokaty

LIKWIDACJA POLISOLOKATY

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków

opłata-likwidacyjna

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

Multiportfele Skandii

Do najczęściej spotykanych polis z UFK Skandii należą:

  • Multiportfel Złoty Wiek;

  • Multiportfel Spektrum;

  • Multiportfel Spektrum PLUS.

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w dniu 21.10. 2016 r. zmieniło nazwę na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Opłata Likwidacyjna Skandia

  • wysokość pobieranej przez Skandię opłaty likwidacyjnej jest zależna od roku polisowego, w którym zrezygnujemy z umowy i bardzo często przekracza 50% zgromadzonych na polisie środków;
  • wielokrotnie na skutek opłaty likwidacyjnej klienci stracili 100% wartości rachunku;
  • Skandia w swoich wzorcach umownych stosuje różne klauzule, na skutek których potrąca opłatę w wyniku rezygnacji z umowy. Oprócz umów w których spotykamy zapis „opłata likwidacyjna”, występują też umowy, w których stosuje się klauzule: “wartość wykupu” oraz “świadczenie wykupu”.

Niezależnie jak ją nazwano – opłatę poniesioną w wyniku rezygnacji z polisy z UFK można w całości odzyskać!
Zgodnie z art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczenia o opłatę likwidacyjną wynosi 10 lat od rozwiązania umowy ubezpieczania z UFK.

Skandia rezygnacja z polisy - Odzyskaj swoje oszczędności

Zastanawiając się nad likwidacją polisolokaty w Skandii warto zwrócić uwagę, że ubezpieczania na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym rzadko kiedy przynoszą jakiekolwiek zyski. Jest tak dlatego, że oprócz wysokich kosztów obsługi polisy do ostatecznego wyniku inwestycji należy uwzględnić także inflację, po czym okazuje się, że zdecydowanie lepsze wyniki uzyskamy trzymając pieniądze na zwykłym koncie oszczędnościowym.

Poważne wątpliwości natury etycznej budzi także sposób w jaki przez wiele lat sprzedawano polisy z UFK. Konstrukcja tych umów zawiera wady prawne, a ze względu na niską sumę ubezpieczenia w praktyce nie stanowią one żadnego zabezpieczania.

Podsumowując – wysoce prawdopodobne jest, że Twoja polisa w Skandii:

  • nie przynosi Ci zysków jak to obiecywano, a wręcz generuje straty;
  • nie zabezpiecza Cię od nieprzewidywalnych następstw losowych;
  • cały czas sporo kosztuje (nawet jeśli Twoja polisa jest już zamieniona na polisę bezskładkową to i tak Skandia regularnie pobiera od Ciebie opłaty za jej obsługę);
  • od strony prawnej jest wadliwe skonstruowana;

Wobec powyższego rozsądnym rozwiązaniem wydaje się podjęcie decyzji o rezygnacji z polisy z UFK i odzyskaniu swoich oszczędności.

Dzięki wsparciu Adwokata lub Radcy Prawnego, działaniom UOKiK i Rzecznika Finansowego oraz ugruntowanemu orzecznictwu sądowemu, setki procesów kończą się zwycięstwem konsumentów, a rezygnacja z polisy z UFK Skandia nie oznacza już utraty oszczędności.

Od 2012 roku z licznymi sukcesami prowadzimy sprawy przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym i Instytucjom Finansowym, dlatego śmiało możemy powiedzieć, że doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i wiemy jak je wykorzystać na Twoją korzyść.   

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 71 780 45 15 lub napisz na adres kontakt@oplatylikwidacyjne24.pl 

Chcesz zrezygnować z polisy w Skandii?

 Odzyskaj 100% wartości rachunku polisy!

Straciłeś pieniądze wyniku rezygnacji z polisy w Skandii?

 Teraz masz szansę je odzyskać!

 Skontaktuj się z nami, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń  już dziś!

Obsługę prawną w ramach projektu Oplatylikwidacyjne24.pl świadczy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.