wyroki polisolokaty

Wyrok w sprawie polisolokaty

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po raz kolejny przegrywa sprawę polisolokaty

W dniu 02.02.2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zasądza od pozwanego Towarzystwa zwrot kwoty 9.881,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła zwrotu opłaty pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z wypłatą Wartości Wykupu polisy z UFK.