Polisolokaty Getin Bank

06.01.2019Polisolokaty

Polisolokaty Getin Banku, czyli jak chronić się przed nieuczciwymi praktykami?

Całkiem niedawno Grupa Getin Bank, w której składzie znajdują się banki takie jak: Getin Nobel Bank, Idea Bank oraz Lions Bank, „zasłynęła” ujawnieniem przez UOKiK bardzo niepochlebnego procederu, którego dopuszczali się jej pracownicy.

Jak wyglądała sprzedaż polisolokat w Grupie Getin Banku?

Proceder ten polegał na sprzedaży tzw. polisolokat, czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że klienci Grupy Getin często nie zdawali sobie sprawy, jaki produkt bankowy tak naprawdę kupują.

Teraz po prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego możemy już mówić o ewidentnym działaniu na szkodę klientów banku, którzy byli celowo wprowadzani w błąd lub niedostatecznie informowani przez pracowników banku oferujących polisolokaty.

Szczegóły sprzedaży polisolokat przez pracowników GNB

Pracownicy zatrudnieni w strukturach Grupy, jak i Ci reprezentujący placówki współpracujące, rozmowy z swoimi klientami prowadzili w taki sposób, aby osoby te odniosły wrażenie, że polisolokaty Getin Banku są w pełni bezpiecznym produktem.

Obiecywali wysokie zyski, jednocześnie nie informując o zagrożeniach, jakie niesie za sobą inwestycja w tego typu instrumenty finansowe.

Konsumenci nie otrzymywali pełnych informacji na temat specyfiki polisolokat (w tym konsekwencji związanych z wcześniejszym zerwaniem umowy, a nawet ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału).

Historie ludzi pokrzywdzonych przez polisolokaty oferowane przez Grupę Getin

Osoby pokrzywdzone przez GNB można liczyć w setkach albo tysiącach. My przedstawiamy kilka przykładów ludzi, którzy dali się „złapać” na nieuczciwe praktyki pracowników Grupy Getin Bank.

Klientka z Wrocławia, która posiadała lokatę w GNB, i której termin właśnie dobiegał końca, postanowiła zgłosić się do oddziału celem jej przedłużenia. Pracownik Getin Banku poinformował ją, że kontynuowanie lokaty jest niekorzystne i w zamian ma dla niej inny produkt (polisolokatę). Została wprowadzona w błąd, że jest to w pełni bezpieczny produkt, a ponadto jako jedna z pierwszych klientek dostanie nagrodę rzeczową w postaci telewizora. Po roku okazało się, że środki na polisolokacie są mniejsze niż momencie ich wpłacania, a klientka poniosła stratę.

Podobnym przykładem jest starsze małżeństwo, które postanowiło ulokować pewne środki z myślą o powiększeniu swoich oszczędności przydatnych na emeryturze. W tym przypadku również doszło do oszustwa, w którym to pracownik Getin Banku poinformował ich jedynie o korzyściach polisolokaty i jednocześnie zapewniał o 100-procentowym bezpieczeństwie ich środków. W tym przypadku małżeństwo także straciło część zainwestowanych środków.

Ostatnim przykładem jest kobieta, która umowę o otwarcie polisolokaty podpisała w… hotelu. Przebywała w tym czasie na wyjeździe służbowym. Chciała bezpiecznie ulokować swoje środki w Getin Banku. Pracownik banku wykorzystał jej pośpiech oraz brak czasu na weryfikację umowy (podkreślał, że oferta trwa tylko 1 dzień, co było oczywistym kłamstwem) i osobiście przyjechał do hotelu, w którym przebywała, aby tam w holu podpisać umowę. Podobnie i w tym przypadku klientka straciła część swoich oszczędności.

Postępowanie sądowe wobec Getin Banku

Postępowanie wytyczone przez UOKiK przeciwko Grupie Getin zarzucało jej pracownikom nie dość jasne przekazywanie informacji na temat oferowanych polisolokat. Ich zalety i korzyści płynące z posiadanie tego typu produktów finansowych były mocno podkreślane, natomiast wady oraz ryzyko wiążące się z takimi transakcjami – marginalizowane, a często nawet pomijane. Sąd uznał takie działania za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Kara wymierzona wobec banku to 5 milionów złotych, które zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, Getin Bank miał wpłacić na rzecz Skarbu Państwa.

Jak przeciwdziałać takim praktykom? Jest wyjście.

Po licznych reklamacjach, prowadzonych sprawach oraz finalnie po wyroku sądu – wiemy, że praktyki Getin Banku były nieuczciwe. Dzięki temu umowa na polisolokaty może zostać unieważniona na drodze sądowej, a stracone w ten sposób pieniądze można odzyskać w 100%.

 

Padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk tego banku?

Straciłeś część lub większość oszczędności swojego życia?
Odzyskaj utracone pieniądze.