negocjacje UOKiK w sprawie polis z UFK

polisolokaty rozmowy UOKiK KNF

Polisy z UFK – 5 mln Polaków traci 55 mld zł

Klienci, którzy po rozwiązaniu umowy ubezpieczania z UFK musieli zapłacić sięgające nawet 100% wartości kapitału, opłaty likwidacyjne, walczą w sądach. Szacunki wskazują, że ponad 5 mln Polaków straciło na inwestycji w polisolokaty łączną kwotę ponad 55mld zł.

 

Rozmowy KNF i UOKiK z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego oraz UOKiK toczą rozmawiają z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w kwestii dobrowolnego obniżenia opłat likwidacyjnych oraz całkowitej z nich rezygnacji w przypadku nowych umów.

To jeszcze nie kompromis

Do tej pory udało się osiągnąć porozumienie w przypadku tylko ok.20% umów będących w sprzedaży, które zostały objęte kontrolą UOKiK. Warto bowiem podkreślić, iż urząd nie ma prawa kontrolowania umów, które nie są już sprzedawane.
W 2015 roku na obniżenie opłat likwidacyjnych oraz wycofanie ich z wzorów nowych umów zgodziło się 17 Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Jak wynika z informacji podawanych w mediach, wypracowanie kompromisu jest jeszcze dość odległe, gdyż urzędy nie zaproponowały do tej pory optymalnego rozwiązania.
Z kolei Urząd Ochrony Konkurentów i Konkurencji wyraźnie zapowiada, iż interesuje go wyłącznie taka ugoda, która w sposób definitywny rozwiąże problem polisolokat.
Do UOKiK wciąż napływają nowe skargi, a do tej pory zostały już wydane decyzje dotyczące ponad 600 tysięcy konsumentów.