Wyrok polisa z UFK polisolokat

Wyrok polisolkaty – wygrana konsumenta

Posted Leave a commentPosted in Wyroki

Wyrok polisolokaty – Sąd uwzględnia powództwo na rzecz konsumenta w sprawie polisy z UFK W dniu 04.10.2017 r Sąd Rejonowy w Gliwicach  w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 32.539,33 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu. W uzasadnieniu decyzji sądu możemy przeczytać między innymi  […]

wyrok polisolokaty

Polisolokaty – wygrana konsumenta

Posted Leave a commentPosted in Wyroki

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po raz kolejny przegrywa sprawę polisolokaty W dniu 02.02.2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zasądza od pozwanego Towarzystwa zwrot kwoty 9.881,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczyła zwrotu opłaty pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z wypłatą Wartości Wykupu polisy z UFK.

wyroki polisolokaty

Polisolokaty – nakaz zapłaty

Posted Leave a commentPosted in Wyroki

Wyrok polisolokaty, polisy z UFK W dniu 27.10.2016 r w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu uzyskaliśmy nakaz zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty w wysokości 15.327,56 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu. W obrocie prawnym nakaz zapłaty to często spotykane orzeczenie sądowe, wydawane przez sądy bez udziału stron na […]