aneks polisolokaty

Aneksy do Ubezpieczeń z UFK

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Zakłady Ubezpieczeń próbują wykorzystać na swoją korzyść postanowienia porozumienia z UOKiK w kwestii polis z UFK. Ubezpieczyciele, którzy proponują klientom podpisanie Aneksu do umowy Ubezpieczania z UFK potocznie zwanego polisolokatą w sprawach sądowych wszczynanych przez konsumentów powołują się na decyzje zobowiązujące wydane przez Prezesa UOKiK, dotyczące  zmiany sposobu obliczenia opłat za wcześniejsze rozwiązanie umów ubezpieczania […]

polisololkaty wyroki

Wygrana Konsumenta w sprawie UFK

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Nowy rok rozpoczynamy korzystnym wyrokiem w sprawie polisolokaty Sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego klienta kwotę 8.160,17 zł oraz zwrot kosztów procesu. Roszczenie dotyczyło kwoty pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z rezygnacją z umowy i wypłatą Świadczenia Wykupu.