Publikacje

Polisolokaty UOKiK – Aneksy

Polisolokaty UOKiK – Aneksy

Polisolokaty UOKiK - Zakłady Ubezpieczeń próbują na swoją korzyść wykorzystać postanowienia porozumienia z UOKiK. Ubezpieczyciele proponujący klientom podpisanie aneksu do umowy Ubezpieczania z UFK, w trakcie sprawy sądowej wykorzystują podpisany aneks na niekorzyść...

czytaj dalej
Polisolokaty – wygrana konsumenta

Polisolokaty – wygrana konsumenta

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po raz kolejny przegrywa sprawę polisolokaty W dniu 02.02.2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zasądza od pozwanego Towarzystwa zwrot kwoty 9.881,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów...

czytaj dalej
Wygrana Konsumenta w sprawie UFK

Wygrana Konsumenta w sprawie UFK

Nowy rok rozpoczynamy korzystnym wyrokiem w sprawie polisolokaty Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu w prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego klienta kwotę 8.160,17 zł oraz zwrot kosztów procesu. Roszczenie...

czytaj dalej
UOKiK podpisał porozumienia z ubezpieczycielami

UOKiK podpisał porozumienia z ubezpieczycielami

Pomiędzy prezesem UOKiK a towarzystwami ubezpieczeniowymi zostały podpisane porozumienia dotyczące ubezpieczeń na życie z UFK obniżające opłaty likwidacyjne Przedmiotem porozumień było rozwiązanie kwestii zbyt wysokich opłat likwidacyjnych pobieranych przez...

czytaj dalej
Polisolokaty – nakaz zapłaty

Polisolokaty – nakaz zapłaty

Wyrok polisolokaty, polisy z UFK W dniu 27.10.2016 r w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu uzyskaliśmy nakaz zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty w wysokości 15.327,56 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem...

czytaj dalej
Nieetyczne praktyki doradców finansowych

Nieetyczne praktyki doradców finansowych

“Pseudo kredyty walutowe, polisolokaty, programy systematycznego oszczędzania, z których przez lata nie da się wypłacić pieniędzy. Wiele z tych toksycznych produktów sprzedali klientom tak zwani doradcy finansowi” – tymi słowami Jacek Łęski rozpoczął odcinek swojego...

czytaj dalej

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.