Wyrok polisa z UFK polisolokat

Wyrok polisolkaty – wygrana konsumenta

Posted Leave a commentPosted in Wyroki

Wyrok polisolokaty – Sąd uwzględnia powództwo na rzecz konsumenta w sprawie polisy z UFK W dniu 04.10.2017 r Sąd Rejonowy w Gliwicach  w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 32.539,33 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu. W uzasadnieniu decyzji sądu możemy przeczytać między innymi  […]

polisy z UFK

UOKiK ostrzega przed działalnością pośrednika ubezpieczeniowego

Posted Leave a commentPosted in Aktualności

Z ostrzeżenia wydanego przez UOKiK wynika, że Agenci pośrednika Ubezpieczeniowego Godberg& Sons Sp. z o.o z Chorzowa wprowadzają klientów w błąd odnośnie kosztów rezygnacji z dotychczasowego ubezpieczenia oraz rzeczywistych kosztów zawarcia nowej umowy. Konsumenci mający ubezpieczenia z elementem Kapitałowym (UFK) skarżą się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedstawicieli Goldberg & Sons Sp. z […]

aneks polisolokaty

Aneksy do Ubezpieczeń z UFK

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Zakłady Ubezpieczeń próbują wykorzystać na swoją korzyść postanowienia porozumienia z UOKiK w kwestii polis z UFK. Ubezpieczyciele, którzy proponują klientom podpisanie Aneksu do umowy Ubezpieczania z UFK potocznie zwanego polisolokatą w sprawach sądowych wszczynanych przez konsumentów powołują się na decyzje zobowiązujące wydane przez Prezesa UOKiK, dotyczące  zmiany sposobu obliczenia opłat za wcześniejsze rozwiązanie umów ubezpieczania […]

wyrok polisolokaty

Polisolokaty – wygrana konsumenta

Posted Leave a commentPosted in Wyroki

Towarzystwo Ubezpieczeniowe po raz kolejny przegrywa sprawę polisolokaty W dniu 02.02.2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zasądza od pozwanego Towarzystwa zwrot kwoty 9.881,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczyła zwrotu opłaty pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z wypłatą Wartości Wykupu polisy z UFK.

polisololkaty wyroki

Wygrana Konsumenta w sprawie UFK

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Nowy rok rozpoczynamy korzystnym wyrokiem w sprawie polisolokaty Sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego klienta kwotę 8.160,17 zł oraz zwrot kosztów procesu. Roszczenie dotyczyło kwoty pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z rezygnacją z umowy i wypłatą Świadczenia Wykupu.

polisolokaty-Porozumienie UOKiK

UOKIK podpisał porozumienia z ubezpieczycielami

Posted Leave a commentPosted in Aktualności

Pomiędzy prezesem UOKiK a towarzystwami ubezpieczeniowymi zostały podpisane porozumienia dotyczące ubezpieczeń na życie z UFK obniżające opłaty likwidacyjne Przedmiotem porozumień było rozwiązanie kwestii zbyt wysokich opłat likwidacyjnych pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe od klientów, którzy zechcą zrezygnować z polisolokaty przed terminem jej zakończenia. Pomysł zawarcia porozumienia zainicjowany został przez Polską Izbę Ubezpieczeniową, która wspólnie z prezesem […]

wyroki polisolokaty

Polisolokaty – nakaz zapłaty

Posted Leave a commentPosted in Wyroki

Wyrok polisolokaty, polisy z UFK W dniu 27.10.2016 r w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu uzyskaliśmy nakaz zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty w wysokości 15.327,56 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu. W obrocie prawnym nakaz zapłaty to często spotykane orzeczenie sądowe, wydawane przez sądy bez udziału stron na […]

polisolokaty-nieetyczne-praktyki

Nieetyczne praktyki doradców finansowych

Posted Leave a commentPosted in Aktualności

“Pseudo kredyty walutowe, polisolokaty, programy systematycznego oszczędzania, z których przez lata nie da się wypłacić pieniędzy. Wiele z tych toksycznych produktów sprzedali klientom tak zwani doradcy finansowi” – tymi słowami Jacek Łęski rozpoczął odcinek swojego programu „Chodzi o pieniądze”, poświęconego nieetycznej sprzedaży produktów finansowych. Temat o tyle ważny, iż wciąż aktualny, mimo pozytywnych zmian, które […]

polisolokaty-UOKiK

Trwają prace nad porozumieniem w sprawie polisolokat

Posted Leave a commentPosted in Aktualności

Prowadzone przez Polską Izbę Ubezpieczeniową prace dotyczące dobrowolnego rozszerzenia porozumień zawartych z prezesem UOKiK na wszystkich posiadaczy polisolokat mogą skutkować pozytywnym przełomem. Obniżenie opłat likwidacyjnych dla wszystkich klientów Główną ideą porozumień jest wypracowanie systemowych rozwiązań, które będą korzystne dla konsumentów, a w szczególności wyegzekwowanie od zakładów ubezpieczeniowych obniżenia opłat likwidacyjnych w przypadku, gdy klient rozwiąże […]

Polisy z UFK proby oszustwa

Posiadacze polisolokat celem oszustów

Posted Leave a commentPosted in Aktualności

Uwaga na telefony od oszustów! Klienci posiadający aktywne polisy z UFK nadal muszą mieć się na baczności. Najpierw padli ofiarą nierzetelnych ubezpieczycieli, którzy nakłonili ich do zakupu produktu przynoszącego straty, teraz zagrażają im oszuści obiecujący uwolnienie się od niekorzystnych umów. Proceder polega na tym, iż klienci posiadający umowy polis inwestycyjnych otrzymują telefony od oszustów, którzy […]