Uncategorized

Aneksy do Ubezpieczeń z UFK

Aneks do umowy polisolkaty Zakłady Ubezpieczeń próbują wykorzystać na swoją korzyść postanowienia porozumienia z UOKiK w kwestii polis z UFK.

Ubezpieczyciele, którzy proponują klientom podpisanie Aneksu do umowy Ubezpieczania z UFK potocznie zwanego polisolokatą w sprawach sądowych wszczynanych przez konsumentów powołują się na decyzje zobowiązujące wydane przez Prezesa UOKiK, dotyczące  zmiany sposobu obliczenia opłat za wcześniejsze rozwiązanie umów ubezpieczania z ufk.

W trakcie rozprawy sądowej pełnomocnicy ubezpieczycieli utrzymują, że wypłata środków z tytułu rozwiązania umowy w kwocie ustalonej na podstawie wskaźników określonych w decyzji i fakt podpisania przez konsumenta aneksu do umowy wyłączają możliwość skutecznego dochodzenia środków zatrzymanych przez zakłady ubezpieczeń.

Oficjalne stanowisko prezesa UOKiK

W dniu 09.05.2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał oficjalne stanowisko w tej sprawie, które zgodnie z decyzjami zobowiązującymi, podpisanie aneksu do umowy – na skutek wykonania przez ubezpieczycieli tych decyzji – nie wyłącza możliwości dochodzenia przez konsumenta dalszych roszczeń.

Podpisanie Aneksu do umowy z UFK w praktyce

Z naszej praktyki sądowej wynika jednak, że mimo wydania oficjalnego stanowiska prezesa UOKiK podpisanie Aneksu przez konsumenta zwiększa ryzyko przegrania sprawy w sądzie, a w efekcie odzyskania 100% wartości rachunku polisy. W związku z powyższym zalecamy przed podjęciem decyzji o podpisaniu Aneksu do umowy z UFK  skonsultowanie swojej sprawy z Adwokatem lub Radcą Prawnym specjalizującym się w dziedzinie roszczeń wynikających z polis z UFK.

 

Dodaj komentarz