Czy podpisanie Aneksu do polisolokaty jest bezpiecznym rozwiązaniem?

23.04.2019Polisolokaty, Polisy UFK, Porozumienie z UOKiK

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w konsekwencji zawarcia porozumienia z prezesem UOKiK, proponują swoim klientom podpisanie aneksu do polisolokaty. W zależności od rodzaju umowy, na mocy aneksu obniżają wysokość opłaty likwidacyjnej, lub zwiększają wartość wykupu polisy.

Przyjrzymy się jak wygląda sprawa aneksu do polisolokaty w Vienna Life dawnej Skandii.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Vienna Life (dawna Skandia) po rozwiązaniu umowy polisolokaty  wraz z ostatecznym rozliczeniem polisy wysyła aneks. Kiedy klient podpisze aneks i odeśle dokument na adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego, może liczyć na dodatkową dopłatę środków.

Uwaga – podpisanie aneksu może okazać się dla Ciebie „strzelałem w kolano”!

Pomimo pisemnego zapewnienia zawartego w aneksie:

„Przyjęcie aneksu nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej, w tym w zakresie wysokości Świadczenia Wykupu”.

W rzeczywistości fakt podpisania aneksu, jest wykorzystywany przez pełnomocników Vienna Life na niekorzyść właścicieli polis i może być przyczyną oddalenia powództwa czyli przegrania sprawy sądowej o odzyskanie pozostałej części środków.

Aby w pełni zobrazować Państwu, jak pełnomocnicy Towarzystwa Ubezpieczeniowego argumentują fakt podpisania aneksu zamieszczamy fragment pisma procesowego:

Reasumując podpisanie aneksu może być rozwiązaniem na szybkie odzyskanie, ale często tylko pewnej części zgromadzonych na rachunku polisy oszczędności.
Ostatecznie może jednak utrudnić, a nawet uniemożliwić odzyskanie 100% wartości rachunku polisy.

Skonsultuj swoją sprawę ze specjalistą.

Zatem ewentualne podpisanie aneksu zawsze powinno się konsultować z Adwokatem lub Radcą Prawnym specjalizującym się  w dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK).

Zastanawiasz się nad podpisaniem aneksu?

 Skonsultuj swoją decyzję z naszym specjalistą. To nic nie kosztuje.