Aktualności

UOKIK podpisał porozumienia z ubezpieczycielami

polisolokaty porozumienie UOKiK 2016Pomiędzy prezesem UOKiK a towarzystwami ubezpieczeniowymi zostały podpisane porozumienia dotyczące ubezpieczeń na życie z UFK obniżające opłaty likwidacyjne

Przedmiotem porozumień było rozwiązanie kwestii zbyt wysokich opłat likwidacyjnych pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe od klientów, którzy zechcą zrezygnować z polisolokaty przed terminem jej zakończenia.

Pomysł zawarcia porozumienia zainicjowany został przez Polską Izbę Ubezpieczeniową, która wspólnie z prezesem UOKiK toczyła wielomiesięczne rozmowy z ubezpieczycielami, a ich celem było obniżenie opłat likwidacyjnych klientom posiadającym polisy UFK zawarte przed 2014 r.

Co obejmuje porozumienie?

Porozumieniami zostały objęte umowy obowiązujące 1 grudnia 2016 r, natomiast same porozumienia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W porozumieniach ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych, a o wysokości tych opłat, zgodnie z ustaleniami porozumienia, poinformują oni klientów.

Warto podkreślić, iż porozumieniami zostali również objęci klienci, którzy ukończyli 61 lat i podpisali umowy po 1 stycznia 2008 r., natomiast rozwiązali je po ukończeniu 65 roku życia. Klienci ci będą mieć prawo do zwrotu różnicy pomiędzy wysokością uiszczonej wówczas opłaty likwidacyjnej a wysokością opłaty, którą musieliby wnieść na nowych, przyjętych w porozumieniu zasadach.

Czy to koniec problemu polisolokat?

Choć zawarte porozumienia stanowią ważny przełom, to jednak nie rozwiązują całkowicie problemu w kwestii toksycznych polisolokat. Klienci wciąż mają otwartą drogę, aby dochodzić całości roszczeń od ubezpieczycieli na drodze sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *