Polisolokaty – Ubezpieczenia z UFK

Produkt, który miał być całkowicie bezpieczny, okazał się tylko iluzją zabezpieczenia finansowego. Zachwalane przez towarzystwa ubezpieczeniowe polisolokaty nie mają nic wspólnego z dobrem klienta.

 Jak wygląda likwidacja ubezpieczania na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? W paru zwięzłych zdaniach przedstawiamy cały obraz sytuacji.


 

Czym są polisolokaty – polisy z UFK?

 

Tego typu polisy to nic innego, jak długofalowy produkt inwestycyjny, opakowany w nazwę „ indywidualna lub grupowa umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Sprzedawane i oferowane jako świetny sposób na inwestycję i możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki, przynoszą znikomą korzyść, a czasami wręcz spore straty. Dlaczego?

 

  • suma ubezpieczenia, którą ponosi Klient, jest bardzo niska, wręcz symboliczna. Firmy zajmujące się sprzedażą polis z UFK ustanawiają tę kwotę tylko po to, by produkt wyglądał jak polisa ubezpieczeniowa;
  • większość kapitału lokowana jest na wzór typowych funduszy inwestycyjnych. Przez co obarczona jest znacznym ryzykiem;
  • w przypadku polisolokat strukturyzowanych fundusze inwestowane są w certyfikaty, które nie są notowane na rynku regulowanym. Są to wirtualne twory, a ich wartość ustalana jest arbitralnie przez emitentów;
  • doradcy finansowi nie informują klientów o sporym ryzyku inwestycyjnym, opłatach likwidacyjnych, kosztach zarządzania  czy kryteriach doboru aktywów.

 

Warto również wiedzieć, że w przypadku nieoczekiwanej sytuacji życiowej (np. wypadek czy nagłe leczenie) nie mamy możliwości skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Dlaczego? Według umowy równałoby się to z zerwaniem polisy z UFK, a to oznacza wysokie opłaty likwidacyjne. Jak widzimy, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie zabezpieczają nas w żadnym przypadku od zaskakujących, trudnych okoliczności.


 

Przywiązani do polisy – likwacja polisolokaty

 

Czy likwidacja polisy z UFK jest procesem trudnym i długotrwałym? Nie, o ile korzystają Państwo z pomocy profesjonalnego pełnomocnika czyli Adwokata lub Radcy Prawnego. Ubieganie się o zwrot środków z ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na własną rękę może okazać się problematyczne, czasochłonne i nieskuteczne. Warto zatem powierzyć problem specjalistom i opuścić grono „przywiązanych do polisy”.

Oto kilka ważnych informacji związanych związanych z rezygnacją z polisolokaty:

  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie wymagało od Państwa tzw. opłaty likwidacyjnej, która często wynosi nawet 100% zainwestowanej kwoty;
  • opłata ta jest niezgodna z prawem. Pobierając opłatę likwidacyjną Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują się na postanowienia Ogólnych Warunków Umowy, które w  świetle prawa nie są wiążące;
  • aby pomyślnie uporać się z uciążliwą polisą i odzyskać 100% wartości polisy, należy w sądzie wykazać,  że umowa ubezpieczania z UFK zawiera  niedozwolone postanowienia umowne. Zgodnie z prawem klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie miało prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy.

 

Likwidacja polisolokaty – ubezpieczeń z UFK to nasza specjalność. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach przeciwko  Towarzystwom Ubezpieczeniowym i instytucjom finansowym. Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły

Chcesz zlikwidować polisolokatę?
Skontaktuj się z nami!