Polisolokaty

Produkt, który miał być całkowicie bezpieczny, okazał się tylko iluzją zabezpieczenia finansowego. Zachwalane przez towarzystwa ubezpieczeniowe polisolokaty nie mają nic wspólnego z dobrem klienta.

Jak ustrzec się przed niewłaściwą decyzją i jak wygląda likwidacja polisolokaty? W paru zwięzłych zdaniach przedstawiamy cały obraz sytuacji.


 

Czym są polisolokaty?

 

Polisolokaty to nic innego, jak długofalowy produkt inwestycyjny, opakowany w nazwę „ indywidualna lub grupowa umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Sprzedawane i oferowane jako świetny sposób na inwestycję i możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki, polisolokaty przynoszą znikomą korzyść, a czasami wręcz spore straty. Dlaczego?

 

  • suma ubezpieczenia, którą ponosi Klient, jest bardzo niska. Firmy zajmujące się sprzedażą polisolokat ustanawiają tę kwotę tylko po to, by produkt wyglądał jak polisa ubezpieczeniowa;
  • większość kapitału lokowana jest na wzór typowych funduszy inwestycyjnych. Przez co obarczona jest znacznym ryzykiem;
  • w przypadku polisolokat strukturyzowanych fundusze inwestowane są w certyfikaty, które nie są notowane na rynku regulowanym. Są to wirtualne twory, a ich wartość ustalana jest arbitralnie przez emitentów;
  • doradcy finansowi nie informują klientów o sporym ryzyku inwestycyjnym, opłatach likwidacyjnych, kosztach zarządzania  czy kryteriach doboru aktywów.

 

Warto również wiedzieć, że w przypadku nieoczekiwanej sytuacji życiowej (np. wypadek czy nagłe leczenie) nie mamy możliwości skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Dlaczego? Według umowy równałoby się to z zerwaniem polisolokaty, a to oznacza wysokie opłaty likwidacyjne. Jak widzimy, polisolokata nie zabezpiecza nas w żadnym przypadku od zaskakujących, trudnych okoliczności.


 

Zamykanie polisolokaty

 

Czy likwidacja polisolokaty jest procesem trudnym i długotrwałym? Nie, o ile korzystają Państwo z fachowego wsparcia profesjonalnej kancelarii. Ubieganie się o zwrot polisolokaty na własną rękę może okazać się nieskuteczne i długotrwałe – pamiętajmy, że pośrednicy finansowi będą starali się unieważnić sprawę. Warto zatem powierzyć problem profesjonalistom.

Oto kilka ważnych informacji związanych z  zamykaniem polisolokaty:

  • pośrednicy będą wymagali od Państwa tzw. opłaty likwidacyjnej, która często wynosi nawet 100% zainwestowanej kwoty;
  • opłata ta jest niezgodna z prawem. Pośrednicy powołują się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, które w  świetle prawa nie są wiążące;
  • aby pomyślnie uporać się z uciążliwą polisolokatą, należy w sądzie wykazać, że oferowany produkt nie ma nic wspólnego z naszym dobrem inwestycyjnym i zdecydowanie narusza dobro konsumenta.

 

Zamykanie polisolokaty to nasza specjalność. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach przeciwko  Towarzystwom Ubezpieczeniowym i instytucjom finansowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Chcesz zamknąć polisolokatę?
Skontaktuj się z nami!