Opłata Likwidacyjna

Opłata Likwidacyjna - Wysoka kara za rezygnację z UFK

Sięgająca wielokrotnie 100% wartości rachunku umowy ubezpieczenia opłata likwidacyjna stała się problemem 5-ciu milionów Polaków.
Dotyczy osób, które na przestrzeni ostatnich lat podpisały umowę Ubezpieczenia na Życie z
Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym potocznie zwanym polisolokatą.

Jak odzyskać utracone oszczędności w wyniku tej niezgodnej z prawem opłaty?

Co możemy dla Ciebie zrobić?
polisy z UFK

ANALIZA PRAWNA

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy

likwidacja polisolokaty

LIKWIDACJA POLISOLOKATY

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków

opłata-likwidacyjna

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

Czym jest opłata likwidacyjna?

To postanowienie umowne, na mocy którego Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobiera rażąco wysoką opłatę w wyniku przedterminowego rozwiązania umowy i wypłaty środków z polisy z UFK. Jej wysokość zależy od roku polisowego, w którym rezygnujemy z umowy ubezpieczania.

W niektórych umowach możemy spotkać się z terminami takimi jak: „wartość wykupu”, świadczenie wykupu”, „opłata za dystrybucję” lub „opłata dystrybucyjna”, które w praktyce są tylko inną nazwą opłaty likwidacyjnej.

UOKiK kontra opłaty likwidacyjne

Warto wiedzieć także, iż opłata ta była przyczyną wielu postępowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyniku których została uznana za abuzywną, a co za tym idzie za niezgodną z prawem. UOKiK wydał także decyzje zobowiązujące Towarzystwa Ubezpieczeniowe do obniżenia wysokości pobieranych od klientów opłat likwidacyjnych.iż

Jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej?

Aby odzyskać utracone oszczędności w wyniku rezygnacji z polisy z UFK należy w Sądzie wykazać, że postanowienie umowne, na mocy którego pobrano „opłatę likwidacyjną” jest niedozwolone. Dzieje się tak gdy spełnione są cztery warunki:

  • umowa musi być zawarta z konsumentem;
  • postanowienie umowy nie zostało uzgodnione indywidualnie;
  • postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy;
  • postanowienie sformułowane w sposób jednoznaczny nie dotyczy „głównych świadczeń stron”.

Zgodnie z art.118 k.c. termin przedawniania w sprawach o opłatę likwidacyjną wynosi 10 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia z UFK.

Dzięki wsparciu Adwokata lub Radcy Prawnego, działaniom UOKiK, Rzecznika Finansowego oraz ugruntowanemu orzecznictwu sądowemu, setki procesów kończą się zwycięstwem konsumentów! 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich poszkodowanych przez opłaty likwidacyjne. 

Straciłeś pieniądze w wyniku Opłaty likwidacyjnej?

 Teraz masz szansę je odzyskać!

 Skontaktuj się z nami, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń  już dziś!

Obsługę prawną w ramach projektu Oplatylikwidacyjne24.pl świadczy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).