KNF i UOKiK rozmawiają z TU

Close-up of magnifying glass on financail papers

Klienci, którzy po rozwiązaniu umowy polisolokaty musieli zapłacić wysokie, bo sięgające nawet 100% wartości kapitału, opłaty likwidacyjne, wciąż walczą w sądach. Szacunki wskazują, że ponad 5 mln Polaków straciło na inwestycji w polisolokaty łączną kwotę ponad 55mld zł. 

Rozmowy KNF i UOKiK z towarzystwami ubezpieczeniowymi 

Obecnie przedstawiciele Komisji Nadzoru finansowego oraz UOKiK toczą rozmowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w kwestii dobrowolnego obniżenia opłat likwidacyjnych oraz całkowitej z nich rezygnacji w przypadku nowych umów.

To jeszcze nie kompromis

Do tej pory udało się osiągnąć takie porozumienie w przypadku tylko ok.20% przypadków umów będących w sprzedaży, które zostały objęte kontrolą UOKiK. Warto bowiem podkreślić, iż urząd nie ma prawa kontrolowania umów, które nie są już sprzedawane.

W 2015 roku na obniżenie opłat likwidacyjnych oraz wycofanie ich z wzorów nowych umów zgodziło się 17 towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak wynika z informacji podawanych w mediach, wypracowanie kompromisu jest jeszcze dość odległe, gdyż urzędy nie zaproponowały do tej pory optymalnego rozwiązania. 

Z kolei sam Urząd Ochrony Konkurentów i Konkurencji wyraźnie zapowiada, iż  interesuje go wyłącznie taka ugoda, która w sposób definitywny rozwiąże problem polisolokat.

Do UOKiK wciąż napływają nowe skargi, a do tej pory zostały już wydane decyzje dotyczące ponad 600 tysięcy konsumentów.